Home/Курсове/Курсове GMDSS/Курсове GMDSS-GOC
Курсове GMDSS-GOC 2020-06-30T04:47:18+00:00

Радиооператор- обща категория /GMDSS-GOC/

  • В съответствие с: Конвенцията STCW’78/95
  • За кого: Морски лица, които ще изпълняват длъжността „Корабен радиооператор/обща категория/” – Вахтени офицери
  • Брой участници: 4-16
  • Цена за 1 участник: 500 лв.
  • Продължителност: 2 или 3 седмици / 84 часа
  • Място на провеждане: GMDSS симулатор

Симулаторът „GMDSS” на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” е предназначен за обучение и сертифициране на корабни навигатори и корабни радиоелектроници за Световната морска система за бедствие и безопасност – GMDSS.

Той се състои от две части:
– Компютърна част, симулираща цялото GMDSS радиооборудване на търговски кораб.|
– Реална корабна GMDSS апаратура.

Всеки обучаем е осигурен с всички публикации дадени в препоръките на Международния съюз за далекосъобщения и Международната морска организация за обучение и сертифициране на корабни радиооператори.

Към началото на курса всеки курсист трябва да носи:

  • Бордеро за платена такса
  • Снимка с размери 3,5/4,5 см – 1 брой
Ръководител: Доц. д-р Цв. Цанев

Инструктори:
Доц. д-р Чавдар Александров
Доц. д-р Гроздю Грозев