GMDSS- ROCI 2020-06-30T04:47:55+00:00

GMDSS – ROC – курс за подготовка на корабен радиооператор ограничена категория – за малки морски съдове и яхти

  • В съответствие с: Конвенцията STCW’78/95
  • За кого: Курс е задължителен за ограничена категория/ за собственици на яхти/
  • Брой участници: 3-16
  • Цена за 1 участник: 450 лв.
  • Продължителност: 1 седмици / 36-40 часа
  • Място на провеждане: GMDSS симулатор

Симулаторът „GMDSS” на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” е предназначен за обучение и сертифициране на корабни навигатори и корабни радиоелектроници за Световната морска система за бедствие и безопасност – GMDSS.

Той се състои от две части:
– Компютърна част, симулираща цялото GMDSS радиооборудване на търговски кораб.|
– Реална корабна GMDSS апаратура.

Всеки обучаем е осигурен с всички публикации дадени в препоръките на Международния съюз за далекосъобщения и Международната морска организация за обучение и сертифициране на корабни радиооператори.

Към началото на курса всеки курсист трябва да носи:

  • Бордеро за платена такса
  • Снимка с размери 3,5/4,5 см – 1 брой
Изисквания към кандидатите за участие в курса: Капитан; Вахтен пом.кап; Корабен радиоелектроник; Кор. радиооператор

Ръководител: Проф. д-р Чавдар Александров

Инструктори:
Доц. д-р Георги Димитров
Доц. д-р Гроздю Грозев
ас. Августин Христов