Настаняване 2022-06-21T14:43:20+00:00

Настаняване в студентско общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

1. Настаняването се извършва съгласно Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Настаняването в  студентско общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”    се извършва съгласно Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Моля, да се запознаете с правилника на студентско общежитие /поместен на сайта на ВВМУ/, с правата и задълженията на студентите.

Настаняване в общежитието /получаване на ключ от стаята/  се извършва  на дата определена със заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

При настаняване се заплаща по банков път наем за месец септември  и един наем депозит.

В наема са включени разходите за ток, вода и отопление.