Настаняване 2018-06-25T14:42:53+00:00

Настаняване в студентско общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

1. Настаняването се извършва съгласно Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

  1. Моля да се запознаете с правилника на студентско общежитие /поместен на сайта на ВВМУ/, с правата и задълженията на студентите.
  2. За кандидатстване се попълва заявление по образец – в деканата /най-удобно е при записване или при представяне не диплома/.
  3. Класирането на студентите, ще бъде поместено на интернет страницата на ВВМУ, а не заетите места на следващо класиране.
  4. С предимство се класират студенти с 1-2 починали или неизвестни родители.
  5. В стаите се настаняват по 2-3 студента. Месечният наем /на човек/ е 72-82 лева на месец /ток, вода, отопление/.
  6. Настаняване в общежитието /получаване на ключ от стаята/ ще се извърши на дата определена с заповед на Ректора от  09.00-11.00  и  от  13.00-15.00
  7. При настаняване се заплаща по банков път наем за текущия месец и един наем депозит.
  8. При настаняване студентите следва да представят 1 снимка за пропуск 3х4, копие от лична карта, сираците – копие от смъртен акт, решение от ТЕЛК за инвалидност над 90%, при неизвестен родител – акт за раждане.
  9. След получаването на ключ за стаята, студентите/родителите/ могат да извършат по желание леки козметични ремонти, почистване и настаняване в работни дни, от 08.00-16.30 часа.

2. Общежитието се намира на територията на ВВМУ

3. В района на общежитието е забранено пушенето, употребата на алкохол, носене и съхранение на огнестрелно, газово и хладно оръжие. При нарушаване на забраната студента се лишава от правото да ползва общежитие /съгласно приетия правилник/

Забележка :
1.В посочената цена е заложен месечен разход на вода – 4 куб. м.и електроенергия 195 kw/h – през зимния период и 95 kw.h – през летния период
2. През зимния период общежитието е с парно отопление
3. В общежитието е забранено тютюнопушенето и употребата на алкохол, наркотични и упойващи вещества.
4. Спално бельо не се осигурява.