Общежитие 2022-06-21T14:36:46+00:00

Обособено /създадено/ през 2009 г. в освободения от  курсантите спален корпус.  Сградата е с парно отопление и самостоятелно подаване на топла вода от електрически бойлери.

Реда  за приемане и вътрешния ред в студентското общежитие е регламентиран с Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ приет с решение на Академичния съвет  през 2009 г. и актуализиран 2022 г.

Общежитието на ВВМУ  разполага с 765 легла в три сгради с общо 297 стаи. Всички стаи са реновирани и обзаведени с нови мебели. В стаите се настаняват по 2-3 студенти. Самостоятелни стаи не се предлагат. В стаите се допуска внасянето на лични хладилници, ел.кана, кафемашина и др.уреди без такива с открит котлон. Има изградена инсталация за интернет и кабелна телевизия, като студентите извършват самостоятелен абонамент с доставчика. Наемната цена е 150 лева за месец, като в цената влизат разходите за ел.енергия, вода и отопление. В района има столова която се ползва от всички служители и студенти.