Общежитие 2018-11-27T14:24:21+00:00

Обособено /създадено/ през 2009г. в освободения от  курсантите спален корпус. Сградата разполага с 296 места в 112 стаи /40 двойни  и 72 тройни стаи/. Всяка стая е със самостоятелен санитарен възел. Сградата е с парно отопление и самостоятелно подаване на топла вода от електрически бойлери.

Реда  за приемане и вътрешния ред в студентското общежитие е регламентиран с Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ приет с решение на Академичния съвет  през 2009г. и актуализиран 2017 г.

Наемната цена е 72/82 лева на месец в зависимост от размера на стаята. Студенти сираци и членове на многодетни семейства заплащат 30% от месечната такса. В месечната такса влиза наем за стаята, разход за вода, електроенергия и парно отопление през зимния сезон. Наемната цена е еднаква през цялата година.

През 2012год. легловата база бе увеличена с още 30легла в 14 реновирани стаи, като наемната цена в реновираните стаи е 137 лева/месец.

През 2014 год. бяха подготвени и обособени още 65 места.

През 2015/16г. бяха реновирани още около 60-80 стаи и увеличаване  капацитета на общежитието с още 200-250 легла.