Home/Общежитие и хранене/Класиране общежитие
Класиране общежитие 2017-07-25T09:13:01+00:00

КЛАСИРАНЕ
 НА  СТУДЕНТИ ПЪРВОКУРСНИЦИ
 ЗА  СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ  2017/18год.

Класиралите се студенти ще бъдат настанени на 24, 25, 28  и 29 август.
Резерви се настаняват на 30 и 31 август /при наличие на свободни места/.
Не явилите се студенти на посочените дати, губят право за настаняване.
При настаняване студентите:

  • да носят копие от лична карта и снимка 3х4 за изготвяне на пропуск.
  • заплащат месечен наем за месец септември /72лв. или 82 лв./ и депозит /82 лв./

За контакт:    GSM-0884-730-987       0884-14-34-94    /от 08.00 до 16.00/

Класиране в pdf формат

име, презиме, фамилия
корпус № 6  
1 Валентин Даниелов Димитров
2 Боряна Станимирова Лалева
3 Георги Станиславов Георгиев
4 Михаела Мариянова Аврамова
5 Калоян Аркадиев Комсийски
6 Елмира Емилиева Бенекова
7 Божанка Събчева Събева
8 Едуард Бориславов Цонов
9 Юлий Иванов Радулов
10 Стоян Димитров Алов
11 Боян Валериев Стоянов
12 Кристина Александрова Александрова
13 Юлиян Димитров Недев
14 Емил Руменов Раданов
15 Николай Милодрагов Бижев
16 Михаел Рачев Стоянов
17 Радина Иванова Тодорова
18 Емил Анатолиев Тунчев
19 Християн Великов Иванов
20 Кирил Николаев Тюлев
21 Дамян Руменов Попов
22 Кристиан Василев Георгиев
23 Беркай Бахредин Абил
24 Ангел Венциславов Николаев
25 Ралица Станимирова Радионова
26 Стефан Бориславов Борисов
27 Живко Станков Гебешев
28 Светослав Димитров Георгиев
29 Пламена Пламенова Георгиева
30 Николай Георгиев Василев
31 Теодор Сергеев Ингелски
32 Радостин Веселинов Кралев
33 Габриел Василев Владимиров
34 Галина Ивайлова Денева
35 Мариян Светославов Станев
36 Ина Емилова Бъчварова
37 Атанас Андреев Колев
38 Аделина Красимирова Кръстева
39 Деян Данаилов Иванов
40 Иоан Димитров Янев
41 Даниел Емилов Миланов
42 Антон Алексиев Антонов
43 Теодора Мариянова Дамянова
44 Димитър Яворов Марков
45 Виктория Сергеева Йорданова
46 Сесил Диянова Димитрова
47 Момчил Младенов Петков
48 Мартин Свиленов Миланов
49 Николай Руменов Христов
50 Александър Александров Няголов
51 Християн Костадинов Лалев
52 Румен Цонев Костов
53 Борислав Пламенов Павлов
54 Янко Николаев Георгиев
55 Людмил Петков Петков
56 Яница Иванова Минчева
57 Васил Тихомиров Илиев
58 Стиляна Иванова Първанова
59 Денислав Станиславов Димитров
60 Искрен Ивайлов Иванов
61 Стамат Иванов Стаматов
62 Николай Петров Петров
63 Валентин Мариянов Христов
64 Христо Ценков Богданов
65 Николай Красимиров Андреев
66 Божидара Деянова Господинова
67 Моника Радославова Тонева
68 Мария Маринова Стоянова
69 Данислав Любомиров Ангелов
70 Петко Петков Терзиев
                            Р Е З Е Р В И
71 Ивайло Костов Иванов
72 Симона Николаева Маркова
73 Константин Димов Димов
74 Илиян Диянов Иванов
75 Иван Христов Маджаров
76 Максим Янев Сотиров
77 Светломира Руменова Илиева
78 Ирена Станимирова Попова
79 Георги Пламенов Петров
80 Илина Цонева Иванова
81 Ангел Енчев Лефтеров
82 Теодор Теодоров Тодоров
83 Михаил Михайлов Боцов
84 Никола Свиленов Цончев
85 Виктория Янчева Стоева
86 Калоян Филипов Петров
87 Димитър Стефанов Димитров
88 Александър Милянов Цветанов
89 Христо Тодоров Кокалов
90 Йоан Божидаров Варадинов
91 Ивета Даниелова Донева
92 Николай Андриянов Кръстев
93 Николай Тодоров Тодоров
94 Андрей Славейков Мариянски
95 Катерина Арсова Хавальова
96 Григор Михайлов Дочев
97 Станислав Петров Василев
98 Велиан Дамянов Василев
99 Николай Миленов Токушев
100 Димитър Георгиев Дувалевски
101 Мартин Христов Ванков
102 Денислав Малинов Веселинов
103 Николай Иванов Станчев
104 Велин Буров Измерлиев
105 Стефан Владиславов Стефанов
106 Георги Валентинов Костов
107 Виктор Петромилов Славов
108 Вероника Мариянова Балчева
109 Мариян Диянов Йорданов
110 Ивайло Живков Величков
111 Румяна Цонева Кабакова
112 Мартин Ивайлов Милков
113 Димитър Желязков Минчев
114 Мирослав Павлов Янев
115 Калоян Живков Жеков
116 Радослав Стоянов Нешев
117 Генади Димитров Георгиев
118 Стоян Пламенов Стоянов
119 Деян Емилов Георгиев
120 Атанас Димитров Димитров
121 Петър Георгиев Пантелеев
122 Александър Александров Йорданов
123 Тодор Андонов Андонов
124 Димитър Жеков Милков
125 Даниел Живков Димитров
126 Йордан Венциславов Йорданов
127 Кънчо Кънчев Апостолов
128 Тодор Дамянов Дамянов
129 Денчо Стефанов Бъчваров
130 Николай Стойчев Тодоров
131 Боян Руменов Русев
132 Стефан Николаев Димитров
133 Никола Мирославов Тодоров
134 Светослав Даниелов Цветков
135 Натали Недкова Дончева
136 Симеон Валентинов Стоянов
137 Пенчо Върбанов Трошев
138 Станимир Михайлов Николов
139 Петър Огнянов Угренов
140 Марио Георгиев Тодоров
141 Венко Венков Агонцев
142 Иван Петков Снягов
143 Стоян Данаилов Рейнов
144 Петромир Радостинов Петров
145 Амин Абдулнасър Абулибде
146 Николай Венциславов Георгиев
147 Петър Михайлов Петров
148 Михаил Живков Ников
149 Милен Желев Кънчев
150 Димитър Димчев Колев
151 Иво Евгениев Атанасов
152 Филип Красимиров Петков
153 Емил Янков Петков