Home/Общежитие и хранене/Класиране общежитие
Класиране общежитие 2019-07-26T15:06:14+00:00
към дата общо места заети места свободни места
към август 2019  650 650 0
към ноември 2019 650 очаквайте информация очаквайте информация

  • Свободните места и класирането

Класиране на кандидатите за общежитие във ВВМУ – 2019 г.

  • Настаняването се извърша във времето 08.30-11.30 и 13.00-15.00
  • При настаняване /по банков път/ се заплаща наем за м. септември и депозит
  •  При настаняването в района се допускат родители, същите могат да помогнат при настаняването

Информация относно записването и кандидатстването на първокурсници, за общежитие през учебната 2019/20год.