Home/Обучение/Прием/Прием – курсанти
Прием – курсанти 2017-12-31T09:57:20+00:00

1. За учебната 2018/2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявява записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно -квалификационна степен „бакалавър “ и по специализации както следва :
1.1. „Корабоводене“;
1.2. „Корабни машини и механизми“ ;
1.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.

 

2. За учебната 2018/2019 във ВВМУ се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, задочна форма по специализации:

2.1. „Корабоводене“;
2.2. „Корабни машини и механизми“ ;
2.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.

3. За учебната 2018/2019 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Местата се редуцират с броя приети при Ранното записване на курсанти.

 

Дата Час Вид на мероприятието Място на провеждане
Подаване на документи
до 29.06.2018 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 22.06.2018 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
до 29.06.2018 г. от 08:00ч. Медицински прегледи. ВМА-МБАЛ, Варна
29.06.2018 г. 15:30ч. Инструктаж на кандидатите. Лекционна зала
от 30.06.2018 г.
до 01.07.2018 г.
включително
от 08:00ч.
  • Проверка на психофизиологическите качества.
  • Изпит за физическа годност
 ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали, Спортна площадка
 02.07.2018 г. 08:00–12:00ч. Общообразователен тест По учебни зали

на ВВМУ

 03.07.2018 г. 09:00ч. Изпит-тест по английски език. По учебни зали

на ВВМУ

Обявяване на резултите от конкурса

на 04.07.2018 г. до 16:00 ч. Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране На централния вход на ВВМУ
04.07.2018 г. 16:00-17:00 ч. Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
05.07.2018 г. от 09:00 ч. Приемна комисия за кандидат-курсанти Заседателна зала на ВВМУ

Цената за явяване на изпити в рамките на редовната приемна кампания, която стартира от 01.07.2016г. е: 30,00 лева за първи изпит и по 15,00 лева за всеки следващ.

Телефони за контакт – 0889044111- к-н 3р. Славова ; 0887011291- к-н Недева