Home/Обучение/Прием/Прием – курсанти
Прием – курсанти 2017-10-30T20:42:13+00:00

За учебната 2017/2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявява записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно -квалификационна степен „бакалавър “ и по специализации както следва :
1.1. „Корабоводене“;
1.2. „Корабни машини и механизми“ ;
1.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.

Местата се редуцират с броя приети при Ранното записване на курсанти.

2. За учебната 2017/2018 във ВВМУ се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, задочна форма.

За повече информация Заповед за провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти задочна форма.

Изменение на заповед 73/13.03.2017 относно конкурсните изпити за приемане на курсанти задочна форма

Заповед за класиране на курсанти задочна форма на обучение

Датите за явяване на предварителен изпити за физическа годност и проверка на психофизиологическите качества /за курсанти/ са:

Дата Час Вид на мероприятието Място на провеждане
очаквайте скоро от 08:00 ч. Проверка на психофизиологическите качества

/внася се такса в размер на 30 лева/

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
очаквайте скоро от 08:00 ч. Изпит за физическа годност

/внася се такса в размер на 30 лева/

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Забележка: Явяването е еднократно в годината на кандидатстване в удобна за кандидата дата от изброените.

Датите за явяване за полагане на предварителни конкурсни общообразователни тестове са:

очаквайте скоро 08:00–14:00 ч. Общообразователен тест По учебни зали

на ВВМУ

Дата Час Вид на мероприятието Място на провеждане
Подаване на документи
до 30.06.2017 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 23.06.2017 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
до 30.06.2017 г. 08:00ч. Медицински прегледи. ВМА-МБАЛ, Варна
30.06.2017 г. 14:00ч. Инструктаж на кандидатите. Лекционна зала
от 01.07.2017 г.
до 02.07.2017 г.
включително
от 08:00ч.
  • Проверка на психофизиологическите качества.
  • Изпит за физическа годност
 ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“, Спортна площадка
 03.07.2017 г. 08:00–14:00ч. Общообразователен тест По учебни зали

на ВВМУ

 04.07.2017 г. 09:00ч. Изпит-тест по английски език. По учебни зали

на ВВМУ

Обявяване на резултите от конкурса

на 05.07.2017 г. до 17:00 ч. Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране На централния вход на ВВМУ
05.07.2017 г. 17:00-18:00 ч. Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
06.07.2017 г. от 09:00 ч. Приемна комисия за кандидат-курсанти Заседателна зала на ВВМУ

Цената за явяване на предварителни изпити в рамките на редовната приемна кампания е 30,00 лева за всяко явяване.

Цената за явяване на изпити в рамките на редовната приемна кампания, която стартира от 01.07.2016г. е: 30,00 лева за първи изпит и по 15,00 лева за всеки следващ.

Телефони за контакт – 0889044111- к-н 3р. Славова ; 0887011291- к-н Недева