Home/Обучение/Прием/Прием – курсанти
Прием – курсанти 2023-08-19T08:15:01+00:00

1. За учебната 2023/2024 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявява записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно -квалификационна степен „бакалавър “ и по специализации както следва :
1.1. Корабоводене за ВМС
1.2. Корабни машини и механизми за ВМС
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника
1.6. Логистика на формированията от Военноморските сили

2. За учебната 2023/2024 във ВВМУ не се обявява записване за задочна форма с 4 годишен срок на обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“.

3. За учебната 2023/2024 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Местата се редуцират с броя приети при Ранното записване на курсанти.

Дата Час Вид на мероприятието Място на провеждане
Подаване на документи
до 26.06.2023 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 23.06.2023 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
до 30.06.2023 г. от 08:00 ч. Медицински прегледи. МБАЛ ВМА, Варна
30.06.2023 г. от 08:00 ч. Инструктаж на кандидатите. Лекционна зала
от 01.07 до

05.07.2023 г. включително

от 08:00 ч.
  • Проверка на психофизиологическите качества.
  • Изпит за физическа годност
ВМУ„Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали, Спортна площадка
 30.06.2023 г.  09:00 -11:00 ч. Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

По учебни зали на ВВМУ
 30.06.2023 г. 14:00 – 15:00 ч. Изпит-тест по английски език.

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ

Обявяване на резултите от конкурса

  06.07.2023 г. до 14:00 ч. Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране На централния вход на ВВМУ
  06.07.2023 г.  15:00 – 16:00 ч. Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
   06.07.2023 г.  16:00 – 17:00 ч. Обявяване на класиране На централния вход на ВВМУ
   07.07.2023 г.  от 09:00 ч. Приемна комисия за кандидат-курсанти Заседателна зала на ВВМУ

Заповед за провеждане на конкурсни изпити в кампания за втори допълнителен прием на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.

За специализации „Корабоводене за ВМС“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“, „Корабни машини и мейанизми за ВМС“, „Кибероперации“, „Мехатроника“ и „Логистика на формированията от ВМС“ изпитите са организирани на:

Дата Час Вид на мероприятието
  30.08.2023 г. 09:00 ч. Общообразователен тест
30.08.2023 г. 14:00 ч. Изпит-тест по английски език
 31.08.2023 г. 15:00ч. Изпит за физическа годност
 от 02.09.2023 г.

до 03.09.2023 г.

По отделен график Проверка на психофизиологическите качества
от 31.08.2023 г.

до 01.09.2023 г.

По отделен график Медицински прегледи

За специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ изпитите са организирани на:

Дата Час Вид на мероприятието
30.08.2023 г. 14:00 ч. Изпит-тест по английски език
 31.08.2023 г. 15:00ч. Изпит за физическа годност
 от 02.09.2023 г.

до 03.09.2023 г.

По отделен график Проверка на психофизиологическите качества
от 31.08.2023 г.

до 01.09.2023 г.

По отделен график Медицински прегледи

Кандидат-стипендианти за специализация „Медицинска сестра“ изпитите са организирани на:

Дата Час Вид на мероприятието
 31.08.2023 г. 15:00ч. Изпит за физическа годност
 от 02.09.2023 г.

до 03.09.2023 г.

По отделен график Проверка на психофизиологическите качества
от 31.08.2023 г.

до 01.09.2023 г.

По отделен график Медицински прегледи

Цената за явяване на изпити в рамките на редовната приемна кампания, която стартира от 02.07.2023 г. е 35,00 лева за изпит.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111- к-н II р. Славова