Home/Обучение/Прием/Прием – курсанти
Прием – курсанти 2023-05-29T09:38:15+00:00

1. За учебната 2023/2024 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявява записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно -квалификационна степен „бакалавър “ и по специализации както следва :
1.1. Корабоводене за ВМС
1.2. Корабни машини и механизми за ВМС
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника
1.6. Логистика на формированията от Военноморските сили

2. За учебната 2023/2024 във ВВМУ не се обявява записване за задочна форма с 4 годишен срок на обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“.

3. За учебната 2023/2024 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Местата се редуцират с броя приети при Ранното записване на курсанти.

Дата Час Вид на мероприятието Място на провеждане
Подаване на документи
до 26.06.20223 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 23.06.2023 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
до 30.06.2023 г. от 08:00 ч. Медицински прегледи. МБАЛ ВМА, Варна
30.06.2023 г. от 08:00 ч. Инструктаж на кандидатите. Лекционна зала
от 01.07 до

05.07.2023 г. включително

от 08:00 ч.
  • Проверка на психофизиологическите качества.
  • Изпит за физическа годност
ВМУ„Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали, Спортна площадка
 30.06.2023 г.  09:00 -11:00 ч. Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

По учебни зали на ВВМУ
 30.06.2023 г. 14:00 – 15:00 ч. Изпит-тест по английски език.

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ

Обявяване на резултите от конкурса

  06.07.2023 г. до 14:00 ч. Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране На централния вход на ВВМУ
  06.07.2023 г.  15:00 – 16:00 ч. Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
   06.07.2023 г.  16:00 – 17:00 ч. Обявяване на класиране На централния вход на ВВМУ
   07.07.2023 г.  от 09:00 ч. Приемна комисия за кандидат-курсанти Заседателна зала на ВВМУ

Заповед за провеждане на конкурсни изпити в кампания за трети допълнителен прием на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Дата Час Вид на мероприятието Място на провеждане
Подаване на документи
 до 05.09.2022 г. 08:00 – 17:00ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на на ВВМУ,
служба „Личен състав“
 до 05.09.2022 г. 08:00 – 17:00ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
 от 07.09.2022 г.

до 09.09.2022 г.

По отделен график Медицински прегледи. ВМА-МБАЛ, Варна
 08.09.2022 г. 08:30 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка
от 09.09.2022 г.

до 10.09.2022 г.

По отделен график Проверка на психофизиологическите качества  ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали
 08.09.2022 г.  11:00 ч. Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

По учебни зали на ВВМУ
 08.09.2022 г. 14:30 ч. Изпит-тест по английски език.

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ

Обявяване на резултатите от конкурса

  12.09.2022 г. до 12:00 ч. Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране На централния вход на ВВМУ
  12.09.2022 г.  до 13:30ч. Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
  12.09.2022 г.  до 15:00ч. Обявяване на класиране На централния вход на ВВМУ
  12.09.2022 г.  от 17:00 ч. Приемна комисия за кандидат-курсанти Заседателна зала на ВВМУ

Цената за явяване на изпити в рамките на редовната приемна кампания, която стартира от 02.07.2023 г. е 35,00 лева за изпит.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111- к-н II р. Славова