Home/Обучение/Прием/Прием – курсанти
Прием – курсанти 2020-09-04T21:59:49+00:00

1. За учебната 2020/2021 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявява записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно -квалификационна степен „бакалавър “ и по специализации както следва :
1.1. Корабоводене
1.2. Корабни машини и механизми
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника
1.6. Военноморска логистика

2. За учебната 2020/2021 във ВВМУ не се обявява записване за задочна форма с 4 годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“.

3. За учебната 2020/2021 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Местата се редуцират с броя приети при Ранното записване на курсанти.

 

Дата Час Вид на мероприятието Място на провеждане
Подаване на документи
 до 01.07.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 22.06.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
до 30.06.2020 г. от 08:00ч. Медицински прегледи. ВМА-МБАЛ, Варна
01.07.2020 г. 10:00ч. Инструктаж на кандидатите. Лекционна зала
от 04.07.2020 до 05.07.2020  включително от 08:00ч.
  • Проверка на психофизиологическите качества.
  • Изпит за физическа годност
 ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали, Спортна площадка
02.07.2020  09:00 -13:00 ч. Общообразователен тест По учебни зали на ВВМУ
 03.07.2020 09:00 – 11:00ч. Изпит-тест по английски език.

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ

Обявяване на резултите от конкурса

 на 05.07.2020 до 06.07.2020 10:00 ч. Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране На централния вход на ВВМУ
 06.07.2020  11:00 – 12:00 ч. Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
 07.07.2020  от 09:00 ч. Приемна комисия за кандидат-курсанти Заседателна зала на ВВМУ

Цената за явяване на изпити в рамките на редовната приемна кампания, която стартира от 01.07.2020г. е: 30,00 лева за първи изпит и по 15,00 лева за всеки следващ.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111- к-н 3р. Славова