Класиране магистри 2021-09-21T07:59:04+00:00

Важна информация за всички кандидат-магистри:

Записване на приетите кандидати за обучение за придобиване на ОКС „магистър“ от 23.09.2021 г. до 28.09.2021 г. включително всеки работен ден от 08:30 – 12:00 и от 13:00 – 16:30 часа в канцелариите на факултет „Навигационен“ и факултет „Инженерен“.

Кандидати, приети за обучение срещу заплащане, могат да се запишат за обучение, субсидирано от държавата при освобождаване на място в съответната специалност в срок до 04.10.2021 г.

Допълнителна информация можете да получите:

  • за специалности: „Корабоводене“, „Управление на пристанищата“, „Логистика“ и „Мениджмънт на водния транспорт“ на тел. 052-552-248 или в канцеларията на факултет „Навигационен“;
  •  за специалности: „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“,Информационни и комуникационни технологии“, „Киберсигурност“ и „Океанско инженерство и мениджмънт“ на тел. 052-552-379 или в канцеларията на факултет „Инженерен“.

Необходими документи при записване:

  • лична карта;
  • диплома за средно образование;
  • диплома за висше образование или академична справка (ако дипломата не е издадена към момента на записване);
  • 3 броя снимки;
  • документ за платена семестриална такса;
  • документ за платена административна такса за документи за записване в размер на 25 лева.

Класиране на кандидат-магистри за всички специалности