Класиране магистри 2017-09-25T12:12:25+00:00

Класиране на кандидатите за обучение за придобиване на ОКС „магистър“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Допълнителна информация от 25.09.2017 г., както следва:

  • за специалности: „Корабоводене“, „Управление на пристанищата“, „Логистика“ и „Мениджмънт на водния транспорт“ на тел. 052-552-248 или в канцеларията на факултет „Навигационен“;
  • за специалности: „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“,Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ и „Киберсигурност“ на тел. 052-552-379 или в канцеларията на факултет „Инженерен“.

Записване на приетите кандидати за обучение, субсидирано от държавата за придобиване на ОКС „магистър“ от 25.09.2017 г. до 29.09.2017 г. от 08:30 – 11:30 и от 13:00 – 16:30 часа в канцелариите на факултет „Навигационен“ и факултет „Инженерен“.

Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи за записване до началото на очните занятия.

Кандидати, приети за обучение срещу заплащане, могат да се запишат за обучение, субсидирано от държавата при освобождаване на място в съответната специалност.

Необходими документи при записване:

  1. Лична карта
  2. Диплома за средно образование
  3. Диплома за висше образование
  4. 4 броя снимки
  5. Документ за платена семестриална такса
  6. Документ за платена административна такса за документи и тяхната обработка в размер на 15 лева

Семестриални такси за държавна поръчка и платено обучение.

Обучение, субсидирано от държавата

Име Презиме Фамилия
1. Тодор Желев Тодоров
2. Петър Стоянов Иванов
3. Филип Николаев Казаков
4. Александър Стоянов Бъчваров
5. Милен Николаев Николов
6. Данислав Вълчев Славев
7. Мартин Каменов Тодоров
8. Светлин Красимиров Савов
9. Станислав Николаев Николов
10. Доника Димитрова Жейнова
11. Стоян Валентинов Павлов
12. Виктор Александров Георгиев
13. Майкъл Кирилов Лазаров
14. Йордан Тодоров Йорданов
15. Петър Петров Иванов

Обучение срещу заплащане

Име Презиме Фамилия
1. Златан Георгиев Йорданов
2. Светослав Евгениев Данев
3. Валентин Ясенов Чапевов
4. Стоян Иванов Вълков
5. Петър Христов Киров
6. Христо Димитров Бояджиев
7. Делян Валентинов Гавраилов
8. Надежда Георгиева Гевренова
9. Драговест Иванов Кошаревски
10. Павел Веселинов Ташев
11. Петър Милиянов Братанов
12. Никола Димитров Статев
13. Станимир Иванов Дончев
14. Теодор Асенов Тонков
15. Ивайло Людмилов Колев
16. Борислав Яворов Янков
17. Пламен Трайков Русинов

Обучение, субсидирано от държавата

Име Презиме Фамилия
1. Виктор Пламенов Колев
2. Ивайло Пейчев Чирпанлиев
3. Иво Яворов Кабов
4. Мартин Махер Бсеисини
5. Димитър Красимиров Стоилов
6. Борис Димитров Бояджиев
7. Димитър Иванов Николов
8. Димитър Георгиев Георгиев
9. Добромир Стефанов Кавръков
10. Константин Малев Шопов

Обучение, субсидирано от държавата

Име Презиме Фамилия
1. Никол Антонио Нучева
2. Калоян Николаев Стойчев

Обучение срещу заплащане

Име Презиме Фамилия
1. Красимир Куцаров Костов
2. Стоян Лилянов Стоянов
3. Мартин Николаев Янев
4. Стоян Людмилов Димитров
5. Добриян Петров Вълков
6. Стефан Колев Колев
7. Радостин Тодоров Крумов
8. Иван Благоев Костадинов

Обучение, субсидирано от държавата

Име Презиме Фамилия
1. Александър Насков Якимов
2. Теодор Радославов Станчев
3. Пенка Андонова Атанасова
4. Георги Младенов Марков
5. Ангелина Радомирова Ангелова

Обучение срещу заплащане

Име Презиме Фамилия
1. Павлина Пламенова Банкова
2. Мирослав Божков Йовчев

Обучение, субсидирано от държавата

Име Презиме Фамилия
1. Златомира Миленова Стойчева
2. Стефан Георгиев Пенев
3. Денислав Илиев Андонов
4. Янко Христов Христов
5. Деян Добринов Добрев

Обучение срещу заплащане

Име Презиме Фамилия
1. Петрана Тодорова Хаджитодева
2. Надежда Георгиева Мирчева
3. Ина Николаева Узунова
4. Стоян Мирославов Цанев

Обучение, субсидирано от държавата

Име Презиме Фамилия
1. Даниела Павлинова Павлова
2. Стефка Петрова Тодорова
3. Жаклин Алекова Костова
4. Николай Ангелов Николов
5. Иван Пенков Иванов
6. Веселин Косев Енчев
7. Недялка Валентинова Вътева
8. Камелия Боркова Боева
9. Григорина Пепо Цачева
10. Кристина Костадинова Стратиева
11. Мариана Николаева Кръстева
12. Невена Димитрова Чипова-Господинова
13. Тихомир Огнянов Савов

Обучение срещу заплащане

Име Презиме Фамилия
1. Женя Стоянова Кючукова

Обучение, субсидирано от държавата

Име Презиме Фамилия
1. Сузана Асенова Стефанова
2. Кристина Атанасова Атанасова
3. Биляна Живкова Димитрова
4. Виктор Георгиев Атанасов
5. Вероника Димитрова Язаджиева
6. Румена Николаева Колева
7. Елина Цанкова Цонева
8. Пламена Иванова Иванова
9. Теодора Дамянова Радева
10. Пламена Петрова Петрова
11. Борислав Димитров Димитров
12. Джансу Сезгинова Исметова
13. Александра Веселинова Семерджиева
14. Йоана Веселинова Минкова
15. Кристина Валериева Христова
16. Силвена Пламенова Равенска
17. Виктория Христова Станчева
18. Стелиана Димитрова Димитрова
19. Ивелин Павлинов Павлов
20. Женя Диянова Денева
21. Ивелина Христова Митева
22. Жулиен Даниелов Жеков
23. Калоян Диянов Никитов
24. Виктор Теодоров Тодоров
25. Георги Иванов Савов

Обучение срещу заплащане

Име Презиме Фамилия
1. Йордан Добромиров Чавдаров
2. Светослав Русанов Цонев
3. Иванка Павлова Кателиева
4. Здравко Кунчев Атанасов
5. Марин Стефанов Маринов
6. Андриан Неделчев Стойков
7. Женя Вълкова Вълкова
8. Елена Сотирова Маджарова
9. Пламен Петров Стоянов
10. Йордан Атанасов Атанасов
11. Гергана Евгениева Генчева
12. Николета Димитрова Янакиева
13. Мина Марианова Маринова

Обучение,субсидирано от държавата

Име Презиме Фамилия
1. Таня Атанасова Живкова
2. Кристияна Веселинова Неделчева