Home/Обучение/Прием/Прием – бакалаври
Прием – бакалаври 2021-09-20T07:12:24+00:00

Правилник за приемане на студенти във ВВМУ Н. Й. Вапцаров за учебната 2021 – 2022 г.

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Варна обявява прием за учебната 2021/2022 г. в следните специалности за редовно и задочно обучение:

Дата Време Мероприятия Забележка
 Записване на студенти, одобрени по процедурата за ранно кандидатстване за записване
  до 30.06.2021  08:30–16:30 ч.  Записване на одобрените по процедурата за ранно кандидатстване за записване /внася се такса в размер на 25 лв./  ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/

Подаване на документи

  до 02.07.2021 включително Подаване на документи
/внася се административна такса за обработка на документите в размер на 15 лева по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“)/
 В интернет страницата на ВВМУ

Дати за провеждане на конкурсни изпити

02.07.2021 /петък/ 9:00 – 11:00 ч. Полагане на общообразователен тест –
/изпит редовна кампания/
Примерен общообразователен тест
/внася се такса в размер на 30 лева/
По учебни зали
на ВВМУ

Обявяване на резултатите от конкурса

 до 05.07.2021 г. до 15:00ч. Обявяване на резултатите от общообразователен тест

Резултати

На централния вход
и в интернет сайта на ВВМУ
05.07.2021 15:00-16:00ч. Справка за резултатите Кабинет
по качеството

Обявяване на класиране и записване

 до 06.07.2021 г. до 17:00 часа Обявяване на първо класиране

Първо класиране

На централния вход и в Интернет сайта на ВВМУ
до 12.07.2021 г.  от 08:00 до 16:30 часа Записване на приетите на първо класиране кандидати

/внася се такса в размер на 25 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/
от 13.07.2021 г.

до запълване на плановите места

 от 08:00 до 16:30 часа Подаване на заявление и документи за попълване на незаетите планови места

/внася се такса в размер на 25 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/

Записване за предварителен общообразователен тест – 052 552386; 052 552378; 052 552379; 052 552241

 • За записването е необходимо да носите и представите следните документи:

  1. Оригинал и две копия на дипломата Ви за средно образование;
  2. Четири броя цветни снимки – формат за документи (3,5 х 4,5 см);
  3. Документ за внесена семестриална такса за специалността в която сте приет/приета по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (размер на семестриална такса);
  4. Документ за внесена такса за записване (документи) на новоприети студенти в размер на 25 лева  по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  5. Тези от вас, които желаят да кандидатстват за прием в общежитието на ВВМУ могат да подадат молба на място, след като се запишат. Към молбата  (Образец в Правилник като точка 4) се прилага допълнително копие на дипломата за средно образование;
  6. Студентите приети в редовна форма на обучение (всички специалности), си закупуват комплект униформено облекло. Сумата за униформеното облекло е в размер на 150 лева за целия комплект и се заплаща след като Ви бъдат снети размери на място във ВВМУ.

  Записването на студенти за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Речно корабоплаване, Логистика, Експлоатация на флота и пристанищата, Мениджмънт на пасажерски кораби и Корабоплаване се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378, 052-552-248

  Записването на студенти за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии, Киберсигурност, Електрообзавеждане на кораба и Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника) се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

  Работното време на офисите за записване е:
  Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Информация за свободни места за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Речно корабоплаване, Логистика, Експлоатация на флота и пристанищата, Мениджмънт на пасажерски кораби и Корабоплаване  се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378, 052-552-248

Информация за свободни места за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии,  Киберсигурност ,  Електрообзавеждане на кораба и Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника) се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

Работното време на офисите за записване е:
Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

За повече информация и подаване на документи посетете нашата система за електронно записване.