Home/Обучение/Прием/Прием – бакалаври
Прием – бакалаври 2023-08-28T04:16:49+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Варна обявява прием за учебната 2023/2024 г. в следните специалности за редовно и задочно обучение:

Дата Време Мероприятия Забележка
 Записване на студенти, одобрени по процедурата за ранно кандидатстване за записване
 до 30.06.2023 г.  08:30–16:30 ч.  Записване на одобрените по процедурата за ранно кандидатстване за записване /внася се такса в размер на 25 лв./  ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/

Подаване на документи

до 30.06.2023 г.

включително

Подаване на документи
/внася се административна такса за обработка на документите в размер на 20 лева по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“)/
 В интернет страницата на ВВМУ

Дати за провеждане на конкурсни изпити

30.06.2023 г.

/петък/

9:00 – 11:00 ч. Полагане на общообразователен тест –
/изпит редовна кампания/
Примерен общообразователен тест
/внася се такса в размер на 35 лева/
По учебни зали
на ВВМУ

Обявяване на резултатите от конкурса

 до 03.07.2023 г. до 15:00ч. Обявяване на резултатите от общообразователен тест  На централния вход
и в интернет сайта на ВВМУ
03.07.2023 г. 15:00-16:00ч. Справка за резултатите Кабинет
по качеството

Обявяване на класиране и записване

 до 04.07.2023 г. до 17:00 часа Обявяване на първо класиране На централния вход и в Интернет сайта на ВВМУ
 до 12.07.2023 г.  от 08:00 до 16:30 часа Записване на приетите на първо класиране кандидати

/внася се такса в размер на 25 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/
от 13.07.2023 г. до запълване на плановите места  от 08:00 до 16:30 часа Подаване на заявление и документи за попълване на незаетите планови места

/внася се такса в размер на 25 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/

Записване за предварителен общообразователен тест – 052 552386; 052 552378; 052 552379; 052 552241

 • За записването е необходимо да носите и представите следните документи:

  1. Оригинал и две копия на дипломата Ви за средно образование;
  2. Оригинал и копие на Удостоверение за завършен първи гимназиален етап
  3. Три броя цветни снимки – формат за документи (3,5 х 4,5 см);
  4. Документ за внесена семестриална такса за специалността в която сте приет/приета по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (размер на семестриална такса);
  5. Документ за внесена такса за записване (документи) на новоприети студенти в размер на 25 лева  по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  6. Тези от вас, които желаят да кандидатстват за прием в общежитието на ВВМУ могат да подадат молба на място, след като се запишат. Към молбата  (Образец в Правилник като точка 4) се прилагат допълнителни копия на дипломата за средно образование и на удостоверение за завършен първи гимназиален етап;
  7. Студентите приети в редовна форма на обучение (всички специалности), си закупуват комплект униформено облекло. Сумата за униформеното облекло е в размер на 178 лева за целия комплект (за размери 3XL, 4XL, 5XL  цената е с 5% по – висока на всяко изделие). Униформеното облекло се поръчва и заплаща през онлайн магазина на фирмата производител.

  Записването на студенти за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Речно корабоплаване, Логистика, Експлоатация на флота и пристанищата, Мениджмънт на пасажерски кораби и Корабоплаване се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378, 052-552-248

  Записването на студенти за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии, Киберсигурност, Електрообзавеждане на кораба и Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника) се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

  Работното време на офисите за записване е:
  Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Информация за свободни места за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Речно корабоплаване, Логистика, Експлоатация на флота и пристанищата, Мениджмънт на пасажерски кораби и Корабоплаване  се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378, 052-552-248

Информация за свободни места за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии,  Киберсигурност ,  Електрообзавеждане на кораба и Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника) се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

Работното време на офисите за записване е:
Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

За повече информация и подаване на документи посетете нашата система за електронно записване.