Home/Обучение/Прием/Прием – бакалаври
Прием – бакалаври 2020-03-31T14:30:31+00:00

Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2020-2021 г. – очаквайте скоро.

ВВМУ”Н.Й. Вапцаров” Варна обявява прием за учебната 2020/2021 г. във следните специалности за редовно и задочно обучение

 • Експлоатация на флота и пристанищата – редовно обучение
 • Електрообзавеждане на кораба – редовно обучение
 • Електрообзавеждане на кораба – задочно обучение
 • Информационни и комуникационни технологии – редовно обучение
 • Киберсигурност – редовно обучение
 • Корабни машини и механизми – редовно обучение
 • Корабни машини и механизми – задочно обучение
 • Корабоводене – редовно обучение
 • Корабоводене – задочно обучение
 • Корабоплаване – редовно обучение
 • Мениджмънт на водния транспорт – редовно обучение
 • Мениджмънт на водния транспорт – задочно обучение
 • Логистика – редовно обучение
 • Логистика – задочно обучение
 • Речно корабоплаване – редовна форма;
 • Мениджмънт на пасажерски кораби – редовна форма.
Дата Време Мероприятия Забележка

Подаване на документи

до 01.07.2020 г.  включително 08:00–17:00 ч. Подаване на документи
/внася се административна такса в размер на 15 лева/
Централен корпус
на ВВМУ

Дати за провеждане на конкурсни изпити

04.04.2020 г. 09:00–13:00 ч. Полагане на общообразователен тест
/предварителен изпит/
Примерен общообразователен тест
/внася се такса в размер на 30 лева/Резултати
По учебни зали
на ВВМУ
02.07.2020 г. 09:00–13:00 ч. Полагане на общообразователен тест –
/изпит редовна кампания/
Примерен общообразователен тест
/внася се такса в размер на 30 лева/Резултати
По учебни зали
на ВВМУ

Обявяване на резултатите от конкурса

от 05.07.2020 до 06.07.2020 г. до 16:00ч. Обявяване на резултатите от общообразователен тест На централния вход
и в интернет сайта на ВВМУ
 06.07.2020 г. 11:00-12:00ч. Справка за резултатите Кабинет
по качеството

Обявяване на класиране и записване

Обявяване на първо класиране На централния вход и в Интернет сайта на ВВМУ
Записване на приетите на първо класиране кандидати

/внася се такса в размер на 25 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/
Подаване на заявление и документи за попълване на незаетите планови места

/внася се такса в размер на 25 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/

Записване за предварителен общообразователен тест – 052 552386; 052 552378; 052 552379; 052 552241

 • лична карта
 • оригинал и копие на диплома за средно образование
 • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: Експресбанк-АД – IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на BIC ТТBBBG22.
 • Попълнена Електронна форма за кандидатстване
 • За записването е необходимо да носите и представите следните документи:

  1. Оригинал и две копия на дипломата Ви за средно образование;
  2. Четири броя цветни снимки – формат за документи (3,5 х 4,5 см);
  3. Документ за внесена семестриална такса за специалността в която сте приет/приета по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  4. Документ за внесена такса за записване (документи) на новоприети студенти в размер на 25 лева  по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  5. Тези от вас, които желаят да кандидатстват за прием в общежитието на ВВМУ могат да подадат молба на място, след като се запишат. Към молбата  (Образец в Правилник) се прилага допълнително копие на дипломата за средно образование;
  6. Студентите приети в редовна форма на обучение (всички специалности), си закупуват комплект униформено облекло. Сумата за униформеното облекло е в размер на 140 лева за целия комплект и се заплаща след като Ви бъдат снети размери на място във ВВМУ.

  Записването на студенти за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Речно корабоплаване, Логистика, Експлоатация на флота и пристанищата, Мениджмънт на пасажерски кораби и Корабоплаване  се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378

  Записването на студенти за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии, Киберсигурност, Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника) и Електрообзавеждане на кораба и се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

  Работното време на офисите за записване е:
  Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Информация за свободни места за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Речно корабоплаване, Логистика, Експлоатация на флота и пристанищата, Мениджмънт на пасажерски кораби и Корабоплаване  се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378

Информация за свободни места за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии, Киберсигурност, Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника) и Електрообзавеждане на кораба и се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

Работното време на офисите за записване е:
Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

За повече информация и подаване на документи посетете нашата система за електронно записване.