Home/Обучение/Прием/Прием – бакалаври
Прием – бакалаври 2019-07-13T06:30:40+00:00

Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2019-2020 г.

ВВМУ”Н.Й. Вапцаров” Варна обявява прием за учебната 2019/2020 г. във следните специалности за редовно и задочно обучение

 • Експлоатация на флота и пристанищата – редовно обучение
 • Електрообзавеждане на кораба – редовно обучение
 • Електрообзавеждане на кораба – задочно обучение
 • Информационни и комуникационни технологии – редовно обучение
 • Киберсигурност – редовно обучение
 • Корабни машини и механизми – редовно обучение
 • Корабни машини и механизми – задочно обучение
 • Корабоводене – редовно обучение
 • Корабоводене – задочно обучение
 • Корабоплаване – редовно обучение
 • Мениджмънт на водния транспорт – редовно обучение
 • Мениджмънт на водния транспорт – задочно обучение
 • Логистика – редовно обучение
 • Логистика – задочно обучение
Дата Време Мероприятия Забележка

Подаване на документи

до 01.07.2019 г.  включително

– събота – от 09.00 до 15.00
– неделя – от 09.00 до 13.30.
08:00–17:00ч. Подаване на документи
/внася се административна такса в размер на 20 лева/
Централен корпус
на ВВМУ

Дати за провеждане на конкурсни изпити

06.04.2019 г. /събота/ 08:00–12:00ч. Полагане на общообразователен тест
/предварителен изпит/
Примерен общообразователен тест
/внася се такса в размер на 30 лева/Резултати
По учебни зали
на ВВМУ
02.07.2019 г. /вторник/ 08:00–12:00ч. Полагане на общообразователен тест –
/изпит редовна кампания/
Примерен общообразователен тест
/внася се такса в размер на 30 лева/Резултати
По учебни зали
на ВВМУ

Обявяване на резултатите от конкурса

 на 04.07.2019 г. до 16:00ч. Обявяване на резултатите от общообразователен тест На централния вход
и в интернет сайта на ВВМУ
 04.07.2019 г. 16:00-17:00ч. Справка за резултатите Кабинет
по качеството

Обявяване на класиране и записване

 05.07.2019 г. до 17:00ч. Обявяване на първо класиране

Първо класиране

На централния вход и в интернет сайта на ВВМУ
 от 06.07.2019 г. до 12.07.2019 г.

– събота – от 09.00 до 15.00
от 09.00ч. до 17.00ч. Записване на приетите на първо класиране кандидати

/внася се такса в размер на 20 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/
 от 15.07.2019 г. до запълване на плановите места 08.30-16.00ч.

в делнични дни (от понеделник до петък)

Подаване на заявление и документи за попълване на незаетите планови места

/внася се такса в размер на 20 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/

Записване за предварителен общообразователен тест – 052 552378; 052 552379; 052 552386; 052 552241

 • лична карта
 • оригинал и копие на диплома за средно образование
 • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: SG “Експресбанк”-АД – IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.
 • Попълнена Електронна форма за кандидатстване
 • За записването е необходимо да носите и представите следните документи:

  1.     Оригинал и две копия на дипломата Ви за средно образование;
  2.     Шест броя цветни снимки – формат за документи (3,5 х 4,5 см);
  3.     Документ за внесена семестриална такса за специалността в която сте приет/приета по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.);
  4.     Документ за внесена такса за записване (документи) на новоприети студенти в размер на 20 лева  по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  5.     Тези от вас, които желаят да кандидатстват за прием в общежитието на ВВМУ могат да подадат молба на място, след като се запишат. Към молбата  (Образец в Правилник) се прилага допълнително копие на дипломата за средно образование;
  6.     Студентите приети в редовна форма на обучение (всички специалности), си закупуват комплект униформено облекло. Сумата за униформеното облекло е в размер на 135 лева за целия комплект и се заплаща след като Ви бъдат снети размери на място във ВВМУ.

  Забележка: За студентите приети в специалности Корабоводене, Корабни машини и механизми и Електрообзавеждане на кораба редовна форма на обучение се изискват допълнително (за включване в курс за конвенционални сертификати и издаване на сертификат): копие на лична карта и 10 лева – такса към Дирекция „Морска администрация“ – Варна (тази такса се събира на място във ВВМУ)

  Записването на студенти за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Речно корабоплаване, Логистика и Експлоатация на флота и пристанищата и Корабоплаване  се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378

  Записването на студенти за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии, Киберсигурност и Електрообзавеждане на кораба и се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

  Работното време на офисите за записване е:
  Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

  22.06 до 06.07 офисите ще работят и

  – събота – от 09.00 до 15.00
  – неделя – от 09.00 до 13.30.

Катедра „Езикова подготовка“ предлага  интензивен курс по английски език за студентите-първокурсници през учебната 2019-2020 година от специалностите МВТ и Логистика  редовно обучение, желаещи да постигнат ниво А1. Курсът е по системата Outcomes със:

 • продължителност –  90 часа;
 •  период – от 2.09 до 27.09.2019 г.
 • цена 450 лв.

Учебникът се закупува от студентите срещу студентска книжка от Educational Centre, ул. Христо Попович No 3 .

Краен срок за записване: 23.08.2019 г.

За контакти тел. 052 552 378.

Информация за свободни места за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Логистика, Експлоатация на флота и пристанищата, Речно корабоплаване и Корабоплаване се получава в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378

Информация за свободни места за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии, Киберсигурност и Електрообзавеждане на кораба се получава в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

Работното време на офисите за записване е:
Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

За повече информация и подаване на документи посетете нашата система за електронно записване.