Home/Обучение/Прием/Прием – бакалаври
Прием – бакалаври 2019-05-20T13:01:18+00:00

Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2019-2020 г.

ВВМУ”Н.Й. Вапцаров” Варна обявява прием за учебната 2019/2020 г. във следните специалности за редовно и задочно обучение

 • Експлоатация на флота и пристанищата – редовно обучение
 • Електрообзавеждане на кораба – редовно обучение
 • Електрообзавеждане на кораба – задочно обучение
 • Информационни и комуникационни технологии – редовно обучение
 • Киберсигурност – редовно обучение
 • Корабни машини и механизми – редовно обучение
 • Корабни машини и механизми – задочно обучение
 • Корабоводене – редовно обучение
 • Корабоводене – задочно обучение
 • Корабоплаване – редовно обучение
 • Мениджмънт на водния транспорт – редовно обучение
 • Мениджмънт на водния транспорт – задочно обучение
 • Логистика – редовно обучение
 • Логистика – задочно обучение
Дата Време Мероприятия Забележка

Подаване на документи

до 01.07.2019 г.  включително 08:00–17:00ч. Подаване на документи
/внася се административна такса в размер на 20 лева/
Централен корпус
на ВВМУ

Дати за провеждане на конкурсни изпити

06.04.2019 г. /събота/ 08:00–12:00ч. Полагане на общообразователен тест
/предварителен изпит/
Примерен общообразователен тест
/внася се такса в размер на 30 лева/Резултати
По учебни зали
на ВВМУ
02.07.2019 г. /вторник/ 08:00–12:00ч. Полагане на общообразователен тест –
/изпит редовна кампания/
Примерен общообразователен тест
/внася се такса в размер на 30 лева/Резултати
По учебни зали
на ВВМУ

Обявяване на резултатите от конкурса

 на 04.07.2019 г. до 16:00ч. Обявяване на резултатите от общообразователен тест На централния вход
и в интернет сайта на ВВМУ
 04.07.2019 г. 16:00-17:00ч. Справка за резултатите Кабинет
по качеството

Обявяване на класиране и записване

 05.07.2019 г. до 17:00ч. Обявяване на първо класиране На централния вход и в интернет сайта на ВВМУ
 от 06.07.2019 г. до 12.07.2019 г. от 09.00ч. до 17.00ч. Записване на приетите на първо класиране кандидати

/внася се такса в размер на 20 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/
 от 13.07.2019 г. до запълване на плановите места 08.00-17.00ч. Подаване на заявление и документи за попълване на незаетите планови места

/внася се такса в размер на 20 лева/

ВВМУ, Фронт-офиси /деканати/

Записване за предварителен общообразователен тест – 052 552378; 052 552379; 052 552386; 052 552241

 • лична карта
 • оригинал и копие на диплома за средно образование
 • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: SG “Експресбанк”-АД – IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.
 • Попълнена Електронна форма за кандидатстване
 • За записването е необходимо да носите и представите следните документи:

  1.     Оригинал и две копия на дипломата Ви за средно образование;
  2.     Шест броя цветни снимки – формат за документи (3,5 х 4,5 см);
  3.     Документ за внесена семестриална такса за специалността в която сте приет/приета по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ /Семестриални такси за държавна поръчка и платено обучение./;
  4.     Документ за внесена такса за записване (документи) на новоприети студенти в размер на 20 лева  по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  5.     Тези от вас, които желаят да кандидатстват за прием в общежитието на ВВМУ могат да подадат молба на място, след като се запишат. Към молбата се прилага допълнително копие на дипломата за средно образование;
  6.     Студентите приети в редовна форма на обучение (всички специалности), си закупуват комплект униформено облекло. Сумата за униформеното облекло е в размер на 130 лева за целия комплект и се заплаща след като Ви бъдат снети размери на място във ВВМУ.

  Забележка: За студентите приети в специалност „Корабоводене“, редовна форма на обучение се изискват допълнително (за включване в курс за конвенционални сертификати и издаване на сертификат): копие на лична карта и 10 лева – такса към Дирекция „Морска администрация“ – Варна (тази такса се събира на място във ВВМУ)

  Записването на студенти за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Речно корабоплаване, Логистика и Експлоатация на флота и пристанищата  се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378

  Записването на студенти за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии, Киберсигурност, Електрообзавеждане на кораба и Корабоплаване се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

  Работното време на офисите за записване е:
  Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Информация за свободни места за специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Корабоводене, Експлоатация на флота и пристанищата,  се извършва в Деканат на факултет „Навигационен“. Тел. 052-552-378

Информация за свободни места за специалности: Корабни машини и механизми, Информационни и комуникационни технологии, Електрообзавеждане на кораба и Корабоплаване се извършва в Деканат на факултет „Инженерен“. Тел. 052-552-379

Работното време на офисите за записване е:
Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

За повече информация и подаване на документи посетете нашата система за електронно записване.