Home/Обучение/Прием/Ранно записване за курсанти
Ранно записване за курсанти 2021-02-27T07:25:09+00:00

Подаване на документи Електронна форма

1. За учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене
1.2. Корабни машини и механизми
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника
1.6. Военноморска логистика

2. За учебната 2021/2022 във ВВМУ не се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ в задочна форма.

3. За учебната 2021/2022 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
 до 29.01.2021 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
 до 22.01.2021 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
30.01.2021 г.  14:00ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
30.01.2021 г.  09:00 – 13:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
30.01.2021 г.  от 13:00 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
31.01.2021 г.  09:00 – 11:00 ч. Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

 По учебни зали на ВВМУ
от 01.02.2021 г. до 03.02.2021 г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Проверка на психофизиологичните качества
  • Медицински прегледи

Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,

МБАЛ BMA, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
на 04.02.2021 г.  до 14:00 ч  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
04.02.2021 г.  15:00-16:00 ч.  Справка за резултатите от изпитните тестове  Кабинет по качеството
04.02.2021 г.  16:00-17:00 ч. Обявяване на класирането  На централния вход на ВВМУ
05.02.2021 г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ
Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
до 02.04.2021  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 26.03.2021  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
08.04.2021  08:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
08.04.2021  09:00–11:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
08.04.2021 14:00 ч. – 15:00 ч. Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ
от 10.04. до 15.04.2021 г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Проверка на психофизиологичните качества
  • Изпит за физическа годност
Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали
от 08.04. до 15.04.2021 г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Медицински прегледи
МБАЛ BMA, Варна
Обявяване на резултатите от конкурса
15.04.2021 г.  до 14:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
15.04.2021 г.  15:00-16:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
15.04.2021 г.  16:00-17:00 ч. Обявяване на класиране  На централния вход на ВВМУ
16.04.2021 г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

Цената за участие в кампанията за ранно записване за кандидатстване за курсант е в размер на:

  • 75 лева за полагане на всички изпити при кандидати за курсанти по специализации за ВМС.
  • 45 лева за полагане на изпитите във ВВМУ на курсанти по професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н 3 р. Славова