Home/Обучение/Прием/Ранно записване за курсанти
Ранно записване за курсанти 2017-04-15T05:48:40+00:00

За учебната 2017/2018 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене;
1.2. Корабни машини и механизми;
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи.

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
До 02.02.2017 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
До 27.01.2017 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
03.02.2017 г.  14:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
04.02.2017 г.  08:00- 12:00 ч.  Общообразователен тест  По учебни зали на ВВМУ
05.02.2017 г.  08:00 ч.  Изпит-тест по английски език  По учебни зали на ВВМУ
От 06.02.2017 г.
до
08.02.2017 г.
включително
От 08:00 ч.
  •  Проверка на психофизиологичните качества
  • Изпит за физическа годност
  • Медицински прегледи

(явяването е еднократно в удобна за кандидата дата от изброените)

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – спортна площадка, по учебни зали,

ВМА-МБАЛ, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
На 09.02.2017 г. До 17:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидаткурсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
09.02.2017 г.   17:00 – 18:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
10.02.2017 г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

 

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
До 30.03.2017 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
До 24.03.2017 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
31.03.2017 г.  14:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
01.04.2017 г.  08:00- 12:00 ч.  Общообразователен тест  По учебни зали на ВВМУ
02.04.2017 г.  08:00 ч.  Изпит-тест по английски език  По учебни зали на ВВМУ
От 03.04.2017 г.
до
05.04.2017 г.
включително
От 08:00 ч.
  •  Проверка на психофизиологичните качества
  • Изпит за физическа годност
  • Медицински прегледи

(явяването е еднократно в удобна за кандидата дата от изброените)

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – спортна площадка, по учебни зали,

ВМА-МБАЛ, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
На 06.04.2017 г.  До 17:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидаткурсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
06.04.2017 г. 17:00 – 18:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
07.04.2017 г. От 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

Цената за участие в кампанията за ранно записване за кандидатстване за курсант е в размер на 75 лева за полагане на всички изпити.

За заплащане на таксите:

Банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC:
TTBBBG22, SG Експресбанк

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н 3 р. Славова ; 0887011291 – к-н Недева