Home/Обучение/Прием/Ранно записване за курсанти
Ранно записване за курсанти 2018-06-25T14:42:23+00:00

Заповед за провеждане на конкурсни изпити в кампания за втори ранен прием на курсанти, като резерви, за допълване на резерви от първи ранен прием за учебната 2018/2019 г.

Заповед за провеждане на конкурсни изпити в кампания за първи ранен прием на курсанти за учебната 2018/2019 г.

За учебната 2018/2019 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене;
1.2. Корабни машини и механизми;
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи.

2. За учебната 2018/2019 във ВВМУ се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, задочна форма по специализации:

2.1. „Корабоводене“;
2.2. „Корабни машини и механизми“ ;
2.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.

3. За учебната 2018/2019 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
 до 02.02.2018  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
 до 26.01.2018  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
02.02.2018  14:00ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
 03.02.2018  08:00–12:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
04.02.2018  08:00 ч.

13:00 ч.

Изпит-тест по английски език

Изпит за физическа годност

 По учебни зали на ВВМУ

спортна площадка

от 05.02.2018 до 06.02.2018 включително (07.02.2018 – резервен ден)  от08:00 ч. Проверка на психофизиологичните качества

Медицински прегледи

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,

ВМА-МБАЛ, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
 на 07.02.2018  до 16:00 ч  Обявяване на резултатите от проведените кандидаткурсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
07.02.2018 16:00-17:00  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
08.02.2018  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

 

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
до 30.03.2018  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
 до 23.03.2018  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
 30.03.2018  14:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
 31.03.2018  08:00–12:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
 01.04.2018  08:00 ч.

13:00 ч.

Изпит-тест по английски език

Изпит за физическа годност

По учебни зали на ВВМУ

спортна площадка

от 02.04.2018
до 03.04.2018
включително
(04.04.2018 – резервен ден)
 от 08:00 ч. Проверка на психофизиологичните качества

Медицински прегледи

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали,

ВМА-МБАЛ, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
на 04.04.2018  до 16:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидаткурсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
 04.04.2018  16:00-17:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
 05.04.2018  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

Цената за участие в кампанията за ранно записване за кандидатстване за курсант е в размер на:

  • 75 лева за полагане на всички изпити при кандидати за курсанти по специализации за ВМС.
  • 45 лева за полагане на изпитите във ВВМУ на курсанти по професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“.

За заплащане на таксите:

Банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC:
TTBBBG22, SG Експресбанк

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н 3 р. Славова