Home/Обучение/Прием/Ранно записване за курсанти
Ранно записване за курсанти 2019-03-04T20:41:43+00:00

За учебната 2019/2020 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене;
1.2. Корабни машини и механизми;
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи.
1.4. Кибероперации

2. За учебната 2019/2020 във ВВМУ не се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ в задочна форма.

3. За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
 до 01.02.2019 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
 до 25.01.2019 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
 01.02.2019  14:00ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
 02.02.2019  09:00–13:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
 03.02.2019  09:00 ч.

13:00 ч.

Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

 По учебни зали на ВВМУ
от 02.02.2019 до 03.02.2019 Изпит за физическа годност спортна площадка
 от 04.02.2019 до 06.02.2019

включително

 от 08:00 ч. Проверка на психофизиологичните качества

Медицински прегледи

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,

ВМА-МБАЛ, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
 на 07.02.2019  до 16:00 ч  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
 07.02.2019 16:00-17:00  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
 08.02.2019  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

 

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
 до 05.04.2019  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
 до 29.03.2019  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
 05.04.2019  14:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
 06.04.2019  08:00–12:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
 07.04.2019  09:00 ч.

13:00 ч.

Изпит-тест по английски език По учебни зали на ВВМУ
от 06.04.2019 до 07.04.2019 Изпит за физическа годност спортна площадка
 от 08.04.2019 до 10.04.2019 включително  от 08:00 ч. Проверка на психофизиологичните качества

Медицински прегледи

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали,

ВМА-МБАЛ, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
 11.04.2019  до 16:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
 11.04.2019  16:00-17:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
 12.04.2019  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

Цената за участие в кампанията за ранно записване за кандидатстване за курсант е в размер на:

  • 75 лева за полагане на всички изпити при кандидати за курсанти по специализации за ВМС.
  • 45 лева за полагане на изпитите във ВВМУ на курсанти по професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“.

За заплащане на таксите:

Банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC:
TTBBBG22, SG Експресбанк

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н 3 р. Славова