Home/Обучение/Прием/Ранно записване за курсанти
Ранно записване за курсанти 2023-03-01T08:16:07+00:00

Подаване на документи Електронна форма

1. За учебната 2023/2024 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене за ВМС
1.2. Корабни машини и механизми за ВМС
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника
1.6. Логистика на формированията от Военноморските сили

2. За учебната 2023/2024 във ВВМУ не се обявява записване на курсанти по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ в задочна форма.

3. За учебната 2023/2024 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
до 27.01.2023г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
отделение „Личен състав“
до 20.01.2023г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
 01.02.2023г  от 08:00ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
 04.02.2023г.  09:00 – 11:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
 04.02.2023г.  14:00 – 15:00 ч. Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

 По учебни зали на ВВМУ
от 01.02 – 06.02.2023г.  от 08:00 ч.  Медицински прегледи  МБАЛ BMA, Варна
от 01.02 – 06.02.2023г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Проверка на психофизиологичните качества
  • Изпит за физическа годност

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,

Спортна площадка,

Обявяване на резултатите от конкурса
07.02.2023г.  до 14:00 ч  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
07.02.2023г.  15:00-16:00 ч.  Справка за резултатите от изпитните тестове  Кабинет по качеството
 07.02.2023г.  16:00-17:00 ч. Обявяване на класирането  На централния вход на ВВМУ
 08.02.2023г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ
Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
 до 30.03.2023г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 24.03.2023г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
01.04.2023г.  08:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
 01.04.2023г.  09:00–11:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
01.04.2023г. 14:00 ч. – 15:00 ч. Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ
от 01.04- 06.04.2023г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Проверка на психофизиологичните качества
  • Изпит за физическа годност
Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали
от 03.04- 06.04.2022г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Медицински прегледи
МБАЛ BMA, Варна
Обявяване на резултатите от конкурса
 06.04.2023г.  до 14:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
06.04.2023г.  15:00-16:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
06.04.2023г.  16:00-17:00 ч. Обявяване на класиране  На централния вход на ВВМУ
07.04.2023г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

Цената за участие в кампанията за ранно записване за кандидатстване за курсант е в размер на:

  • 80 лева за полагане на всички изпити при кандидати за курсанти по специализации за ВМС.
  • 45 лева за полагане на изпитите във ВВМУ на курсанти по професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н II р. Славова