Home/Обучение/Прием/Ранно записване за курсанти
Ранно записване за курсанти 2022-03-30T12:03:49+00:00

Подаване на документи Електронна форма

1. За учебната 2022/2023 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене
1.2. Корабни машини и механизми
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника
1.6. Военноморска логистика

2. За учебната 2022/2023 във ВВМУ не се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ в задочна форма.

3. За учебната 2022/2023 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

НАРЕДБА № Н-17 от 15 октомври 2021 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища

Приложение 3 към Наредба Н-17

Заповед ОС-358/2021 Провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2022/2023 г., приложение 1 и приложение 2

Заповед ОС-17/2022 Провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти /Първи ранен прием/ за учебната 2022/2023 г., приложение 1 и приложение 2

Заповед ОС-52/2022 Провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти /Втори ранен прием/ за учебната 2022/2023 г., приложение 1 и приложение 2

Заповед ОС-52/2022 Провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти /Втори ранен прием/ за учебната 2022/2023 г., приложение 1 и приложение 2

Заповед ОС-81/2022 Относно провеждане на конкурсни изпити по втора кампания за ранен прием на курсанти (Допълнение към заповед ОС-52)

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
до 01.02.2022г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 24.01.2022г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
 01.02.2022г  от 08:00ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
 01.02.2022г  09:00 – 11:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
 01.02.2022г  14:00 – 15:00 ч. Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

 По учебни зали на ВВМУ
от 02.02 – 07.02.2022г.  от 08:00 ч.  Медицински прегледи  МБАЛ BMA, Варна
от 05.02 – 06.02.2022г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Проверка на психофизиологичните качества
  • Изпит за физическа годност

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,

Спортна площадка,

Обявяване на резултатите от конкурса
07.02.2022г  до 14:00 ч  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
07.02.2022г  15:00-16:00 ч.  Справка за резултатите от изпитните тестове  Кабинет по качеството
 07.02.2022г  16:00-17:00 ч. Обявяване на класирането  На централния вход на ВВМУ
 08.02.2022г  от 09:00 ч./14:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ
Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
 до 12.04.2022г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 04.04.2022г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
12.04.2022г.  08:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
 12.04.2022г.  09:00–11:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
12.04.2022г. 14:00 ч. – 15:00 ч. Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ
от 16.04- 17.04.2022г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Проверка на психофизиологичните качества
  • Изпит за физическа годност
Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали
от 13.04- 18.04.2022г.

включително

 от 08:00 ч.
  • Медицински прегледи
МБАЛ BMA, Варна
Обявяване на резултатите от конкурса
 18.04.2022г.  до 14:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
 18.04.2022г.  15:00-16:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
18.04.2022г.  16:00-17:00 ч. Обявяване на класиране  На централния вход на ВВМУ
19.04.2022г.  от 09:00 ч./ 14:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

Цената за участие в кампанията за ранно записване за кандидатстване за курсант е в размер на:

  • 75 лева за полагане на всички изпити при кандидати за курсанти по специализации за ВМС.
  • 45 лева за полагане на изпитите във ВВМУ на курсанти по професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н 2 р. Славова