Home/Обучение/Прием/Ранно записване за курсанти
Ранно записване за курсанти 2020-06-10T09:57:33+00:00

Подаване на документи Електронна форма

1. За учебната 2020/2021 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:
1.1. Корабоводене
1.2. Корабни машини и механизми
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
1.4. Кибероперации
1.5. Мехатроника
1.6. Военноморска логистика

2. За учебната 2020/2021 във ВВМУ не се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ в задочна форма.

3. За учебната 2020/2021 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
 до 31.01.2020 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
 до 24.01.2020 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
31.01.2020 г.  14:00ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
01.02.2020 г.  09:00 – 13:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
02.02.2020 г.  09:00 – 11:00 ч. Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

 По учебни зали на ВВМУ
от 03.02.2020 г. до 05.02.2020 г.

включително

 от 08:00 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,МБАЛ BMA, Варна
от 03.02.2020 г. до 05.02.2020 г.

включително

 от 08:00 ч.
 • Проверка на психофизиологичните качества
 • Медицински прегледи

Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –  по учебни зали,

МБАЛ BMA, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
на 06.02.2020 г.  до 16:00 ч  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
06.02.2020 г.  16:00-17:00 ч.  Справка за резултатите от изпитните тестове  Кабинет по качеството
07.02.2020 г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

Дата Време Мероприятия Забележка
Подаване на документи
до 03.04.2020 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
до 27.03.2020 г.  08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
03.04.2020 г.  14:00 ч.  Инструктаж на кандидатите  Лекционна зала
04.04.2020 г.  09:00–13:00 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
05.04.2020 г. 09:00 ч. – 11:00 ч. Изпит-тест по английски език По учебни зали на ВВМУ
от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.

включително

 от 08:00 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали,МБАЛ BMA, Варна
от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г.

включително

 от 08:00 ч.
 • Проверка на психофизиологичните качества
 • Медицински прегледи
Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали,

МБАЛ BMA, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса
09.04.2020 г.  до 16:00 ч.  Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране  На централния вход на ВВМУ
09.04.2020 г.  16:00-17:00 ч.  Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
10.04.2020 г.  от 09:00 ч.  Приемна комисия за кандидат-курсанти  Заседателна зала на ВВМУ

Дата Време Мероприятия Забележка
за специализации Корабоводене за ВМС, Военноморски комуникационни и радиотехнически системи, Мехатроника и Военноморска логистика
15.06.2020 г.  09:30 ч.  Общообразователен тест

Примерен общообразователен тест

 По учебни зали на ВВМУ
15.06.2020 г. 14:30 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали,МБАЛ BMA, Варна
16.06.2020 г.  09:00 ч. Изпит-тест по английски език ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали
16.06.2020 г.  12:00 ч.
 • Проверка на психофизиологичните качества
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали
от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. по отделен график
 • Медицински прегледи
МБАЛ BMA, Варна
за специализация Медицинско осигуряване на въоръжените сили
15.06.2020 г.  09:30 ч.
 • Проверка на психофизиологичните качества
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали
15.06.2020 г.  14:30 ч. Изпит за физическа годност Спортна площадка
16.06.2020 г.  09:0 ч. Изпит-тест по английски език ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали
от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. по отделен график Медицински прегледи МБАЛ BMA, Варна

 

Дата Време Мероприятия Забележки
Подаване на документи
до 01.07.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“
  до 22.06.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Военни окръжия
Дати за провеждане на конкурса
до 30.06.2020 г. от 08:00ч. Медицински прегледи МБАЛ BMA, Варна
01.07.2020 г. 10:00 ч. Инструктаж на кандидатите Лекционна зала
 от 04.07.2020 до 05.07.2020 г. включително от 08:00 ч.
 • Проверка на психофизиологическите качества
 • Изпит за физическа годност
 ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ Спортна площадка, по учебни зали
02.07.2020 г.  09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест По учебни зали на ВВМУ
 03.07.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Изпит-тест по английски език

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ

Обявяване на резултите от конкурса

 от 05.07.2020 до 06.07.2020 г. 10:00 ч. Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране На централния вход на ВВМУ
 на 06.07.2020 г.  11:00 – 12:00 ч. Справка за резултатите от изпитите-тест  Кабинет по качеството
 на 07.07.2020 г.  от 09:00 ч. Приемна комисия за кандидат-курсанти Заседателна зала на ВВМУ

Цената за участие в кампанията за ранно записване за кандидатстване за курсант е в размер на:

 • 75 лева за полагане на всички изпити при кандидати за курсанти по специализации за ВМС.
 • 45 лева за полагане на изпитите във ВВМУ на курсанти по професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“.

За заплащане на таксите:

Моля, посетете следната страница с повече информация: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

Основание: За явяване на кандидат-курсантски изпит

Телефони за контакт – 0889044111 – к-н 3 р. Славова