Home/Обучение/Прием/Прием – квалификация по военно дело
Прием – квалификация по военно дело 2021-11-20T13:30:41+00:00

За учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява прием на военнослужещи в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело, по модули, както следва:

  1. модул „Корабоводене за ВМС“ – за нуждите на Военноморските сили – 3 места;
  2. модул „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 3 места (2 за нуждите на Военноморските сили, 1  за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ )

Гражданските специалности на ОКС „бакалавър“/„магистър“, от които може да се кандидатства за придобиване на професионална квалификация по военно дело, по модул „Корабоводене за ВМС“ са:

  • „Корабоводене“.

Гражданските специалности на ОКС „бакалавър“/„магистър“, от които може да се кандидатства за придобиване на професионална квалификация по военно дело, по модул „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ са:

  • „Информационни и комуникационни технологии“ и други аналогични специалности от професионални направления 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” и 4.6 „Информатика и компютърни науки“;
  • „Корабна радиоелектроника“;
  • „Електрообзавеждане на кораба“.

Заповед за провеждане на конкурсни изпити за приемане на офицерски кандидати, старшини и матроси в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело за учебната 2021/2022 г.

Заповед за условия и ред за кандидатстване на офицерски кандидати, старшнини и матроси в курс за придобиване професионална квалификация по военно дело за учебната 2021/2022 г.