Home/Обучение/Прием/Прием – квалификация по военно дело
Прием – квалификация по военно дело 2021-07-20T12:26:13+00:00

За учебната 2021/2022 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява прием на военнослужещи в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело, по модул „Корабоводене за ВМС“, както следва:

  1. За нуждите на Командването на военноморските сили – 5 места;
  2. За нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – 2 места.

Гражданските специалности на ОКС „бакалавър“/„магистър“, от които може да се кандидатства за придобиване на професионална квалификация по военно дело, по модул „Корабоводене за ВМС“ са:

– „Корабоводене“;
– „Електрообзавеждане на кораба“;
– „Корабна радиоелектроника“;
– „Информационни и комуникационни технологии“ и други аналогични специалности от професионални направления 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” и 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

Заповед за провеждане на конкурсни изпити за приемане на офицерски кандидати, старшини и матроси в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело за учебната 2021/2022 г.

Заповед за условия и ред за кандидатстване на офицерски кандидати, старшнини и матроси в курс за придобиване професионална квалификация по военно дело за учебната 2021/2022 г.