Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Академична длъжност „асистент“ във факултет „Инженерен“, катедра „Корабни силови уредби“
Академична длъжност „асистент“ във факултет „Инженерен“, катедра „Корабни силови уредби“ 2018-06-25T14:42:47+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Учебна  дисциплина:  “ Корабни силови уредби”
Специалност: “ Корабни силови уредби”
Факултет: факултет “Инженерен”
Катедра:  „Корабни силови уредби ”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от:  2 месец от издаването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ЛС-175/02.12.2015г. на Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 03.12.2015 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.