Конкурс за академична длъжност „доцент” 2018-06-25T14:42:24+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Електроника”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 12/12.02.2016 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:  Съгласно заповед № ЛС-10/01.02.2016 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  15.02.2016 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

 

Кандидати:

1. Доктор Илиян Веселинов Илиев Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-92 от 11.04.2016г.

        № ОС-135 от 17. 05. 2016 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
Професор, д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
Професор, д.т.н. Борислав Иванов Беджев Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Николай Личков Георгиев Външен Член Становище
Кап. ІІ ранг, доцент, доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен Член Становище
Доцент, доктор Анчо Герасимов Драганов Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Екатеринослав Събев Сираков Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Живко Генчев Грозев Вътрешен
Доцент доктор Коста Иванов Иванов Вътрешен

Заключително заседание на журито: 15 юни 2016 г.; 09.30 ч. Заповед на началника на ВВМУ № ОС-147/30.05.2016 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 30.05.2016 г.