Конкурс за академична длъжност „професор” 2018-06-25T14:42:25+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Експлоатация на флота и пристанищата”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от:   2 месеца от датата на заповедта
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ЛС-11/02.02.2016 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  15.02.2016 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:

  1. доцент доктор Димитър Йорданов Димитракиев Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-81 от 31.03.2016 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
професор д.т.н. Иван Славейков Антонов Външен Член Рецензия
професор д.н. Веселин Димитров Пейчев Външен Член Рецензия
професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Становище
доцент доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Член Становище
доцент доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Становище
доцент доктор Благовест Чанев Белев Вътрешен Председател Становище
Резервни членове:
професор д.н. Красимира Петрова Стоилова Външен
Кап. ІІ ранг доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен

Заключително заседание на журито: 20 май 2016 г.; 10.00 ч. Заповед на началника на ВВМУ –  № ОС-114 /03.05.2016 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 03.05.2016 г.