Конкурс за академична длъжност професор 2018-06-25T14:42:22+00:00
Професионално направление: „Администрация и управление”
Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”
Факултет, Департамент: „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти”
Катедра:  –
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 21/18.03.2016 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:  Съгласно заповед № ОХ-150/24.02.2016 г. на
министъра на отбраната на РБ
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  16.03.2016 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:

  1. кап. І ранг, доцент, доктор Калин Спасов Калинов Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-139 от 18.05.2016 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор, доктор Светлана Райчева Димитракиева Вътрешен Член Рецензия
Професор, д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен Председател Становище
Професор, д.н. Кирил Николов Колев Вътрешен Член Становище
Професор,  доктор Иван Палигоров Външен Член Рецензия
Професор,  доктор Валентин Кирилов Велев Външен Член Становище
Доцент, д.в.н. Владимир Денчев Величков Външен Член Становище
Професор, доктор Петър Георгиев Христов Външен Член Рецензия
Резервни членове:
Доцент, доктор Камелия Вили Вунова-Нарлева Вътрешен
Професор, доктор Димитър Христов Тенчев Външен

Заключително заседание на журито: 23 юни 2016 г.; 14.00 ч. Заповед на началника на ВВМУ № ОС-156 /08.06.2016 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 08.06.2016 г.