Хоноруван преподавател по английски език 2016-08-04T20:47:46+00:00

ВВМУ обявява свободна позиция за хоноруван преподавател по общ английски език на граждански договор.

Изисквания към позицията:

  • 1 година стаж по специалността;
  • магистърска степен по „Английска филология“;

Документи се приемат до 29 август 2016 г. по електронен път на електронна поща sonyatoncheva@abv.bg или на 29 август на място в катедра „Езикова подготовка“.

Изисквани документи:

  • копие на диплома;
  • автобиография;
  • мотивационно писмо;

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване на 30 август 2016 г. от 15:00 ч. във ВВМУ, катедра „Езикова подготовка“.

За контакти

email: sonyatoncheva@abv.bg

телефон: 0889514048

доц. д-р Соня Тончева