Конкурс за академична длъжност доцент 2018-06-25T14:42:22+00:00
Професионално направление: „Биологически науки”
Област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика”
Факултет, Департамент: „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти”
Катедра:  –
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 20/15.03.2016 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:  Съгласно заповед № ЛС-14/24.02.2016 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  16.03.2016 г.

 

Кандидати:

1. доктор Антоанета Траянова Траянова Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-130 от 14.05.2016 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор, доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
Професор, доктор Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
Професор, доктор Даниела Петрова Георгиева-Клисарова Външен Член Рецензия
Професор, д.н. Веселин Димитров Пейчев Външен Член Становище
Професор, доктор Пейчо Димов Томов Вътрешен Член Становище
Доцент, доктор Слава Иванова Динева Външен Член Становище
Доцент, доктор Даниела Симеонова Тонева-Жейнова Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент, доктор Недю Хенрих Попов Вътрешен
Доцент, доктор Райна Иванова Христова Външен

Заключително заседание на журито:  22 юли 2016 г.; 10.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-205/05.07.2016 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 05.07.2016 г.