Конкурс за академична длъжност доцент 2018-06-25T14:41:35+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Кораборемонт”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от държавен вестник бр. 87 / 31.10.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-1071/12.10.2017 г. на министъра на отбраната.
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 02.11.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

 

Кандидати:

  1. Капитан II ранг доктор Христо Валериев Христов    Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-354 от 06.12.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Георги Кънчев Люцканов Вътрешен Председател Рецензия
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Член Рецензия
Доцент доктор Юлиян Василев Москов Вътрешен Член Становище
Доцент  доктор Румен Жечев Стоянов Вътрешен Член Становище
Професор д.т.н. Михаил Николов Серафимов Външен Член Становище
Професор д.т.н. Замфир Иванов Александров Външен Член Становище
Доцент доктор Пламен Дичев Дичев Външен Член Становище
Резервни членове:      
Доцент доктор Иван Енчев Иванов Вътрешен    
Професор доктор Ангел Йорданов Димитров Външен    

Заключително заседание на журито: 15 март 2018 г., 10.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-58/26.02.2018 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 26.02.2018 г.