Конкурс за академична длъжност доцент 2019-09-08T09:44:43+00:00
Професионално направление: „Филология”
Област на висше образование: „Хуманитарни науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Езикова подготовка”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 27/02.04.2019 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-33/19.03.2019 г. на
Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 04.04.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

 

Кандидати:

  1. ст.преподавател доктор Галина Василева Великова Резюмета на трудовете Резюмета на трудовете на английски език

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ПС-66 от 31.05.2019г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Соня Иванова Тончева Вътрешен Председател Рецензия
Професор доктор Румяна Балинова Тодорова Външен Член Рецензия
Професор доктор Елена Викторовна Стоянова Външен Член Становище
Професор доктор Елка Рачева Добрева Външен Член Становище
Доцент доктор Светлана Йорданова Неделчева Външен Член Становище
Доцент доктор Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева Външен Член Становище
Доцент доктор Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Милена Александрова Палий-Семерджиева Външен
Доцент доктор Владимир Тодоров Досев Външен

Заключително заседание на журито: 02  октомври  2019г.; 13.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-250/26.08.2019 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 02.09.2019 г.