Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност главен асистент
Конкурс за академична длъжност главен асистент 2019-03-15T22:29:11+00:00
Професионално направление: „Администрация и управление”
Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Мениджмънт и логистика”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 14/15.02.2019 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-15/04.02.2019 г. на
Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 11.03.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.