Конкурс за академична длъжност доцент 2018-06-25T14:41:36+00:00

 

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Техническа механика”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от държавен вестник бр. 83 / 17.10.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-107/05.10.2017 г. на Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 17.10.2017 г.

Кандидати:

  1. Гл. асистент доктор Тихомир Гришев Василев Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-355 от 06.12.2017г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Николай Илиев Ангелов Вътрешен Председател Становище
Професор д.т.н. Николай Димитров Минчев Вътрешен Член Рецензия
Професор д.т.н. Димитър Светлозаров Георгиев Вътрешен Член Становище
Професор д.т.н. Димитър Сотиров Ставрев Външен Член Становище
Професор доктор Иван Люцканов Балашев Външен Член Рецензия
Доцент доктор Евстати Лефтеров Лефтеров Външен Член Становище
Доцент доктор Христо Парашкевов Христов Външен Член Становище
Резервни членове:      
Доцент доктор Юлиян Василев Москов Вътрешен    
Доцент доктор Ангел Балтаджиев Външен    

Заключително заседание на журито: 16 февруари 2018 г.; 15.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-47/31.01.2018 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 31.01.2018 г.