Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност главен асистент
Конкурс за академична длъжност главен асистент 2018-06-25T14:41:33+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от държавен вестник бр. 7 / 19.01.2018 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-3/02.01.2018г. на министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 19.01.2018 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.