Конкурс за академична длъжност доцент 2019-12-10T08:19:17+00:00
Професионално направление: „Сигурност и отбрана”
Област на висше образование: „Военно дело”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 57/19.07.2019 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-614/01.07.2019 г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 22.07.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 222
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:

  1. капитан II  ранг гл.ас. доктор Валентин Симеонов Василев Резюмета на трудовете Резюмета на трудовете на английски език

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ПС-119 от 09.09.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент д-р Асен Николов Кожухаров Вътрешен Председател Становище
Професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Член Рецензия
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков Външен Член Становище
Професор д-р Севдалина Илиева Димитрова Външен Член Становище
Професор д.в.н. Димитър Илиев Недялков Външен Член Становище
Доцент д-р Мануш Петков Христов Външен Член Становище
Професор д-р Николай Бонев Ничев Външен Член Рецензия
Резервни членове:
 Професор д-р Валери Велков Иванов Външен
 Доцент д-р Събин Иванов Събев Вътрешен

Заключително заседание на журито: 16 декември 2019г. – 11.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ЛС-145/15.11.2019 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 14.11.2019 г.