Конкурс за академична длъжност доцент 2019-11-15T13:32:30+00:00
Професионално направление: „Технически науки”
Област на висше образование: „Комуникационна и компютърна техника”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Електроника”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 56/16.07.2019 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-613/01.07.2019 г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 22.07.2019 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 222
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:

  1. Капитан III ранг главен асистент доктор Йордан Атанасов Сивков Резюмета на трудовете Резюмета на трудовете на английски език

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ПС-121 от 09.09.2019г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Вътрешен Член Рецензия
Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Вътрешен Член Становище
Професор д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
Професор доктор Венцислав Цеков Вълчев Външен Член Становище
Професор д.н. Михаил Петков Илиев Външен Член Становище
Доцент доктор Милен Бонев Бонев Вътрешен Член Становище
Резервни членове:
Професор доктор Тодор Димитров Ганчев Външен
Професор доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен

Заключително заседание на журито: 13 декември 2019г. – 11.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ЛС-144/14.11.2019 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 14.11.2019 г.