Конкурс за академична длъжност „професор” 2018-06-25T14:41:52+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра:  „Електроника”
Брой места:  1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 49/20.06.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи:   Съгласно заповед № ЛС-51/07.06.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:  20.06.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:

  1. доцент доктор Чавдар Илиев Александров Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-192 от 30.06.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
Доцент доктор Николай Атанасов Великов Вътрешен Член Становище
Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
Професор  д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
Професор  д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев Външен Член Становище
Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Рецензия
Доцент доктор Анчо Герасимов Драганов Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен
Професор д.т.н. Красимира Петрова Стоилова Външен

 

Заключително заседание на журито: 10 ноември 2017 г.; 13.00 ч. – зала 3124

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-306 /26.10.2017 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 26.10.2017 г.