Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“ 2018-06-25T14:41:53+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Техническа механика”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 45/06.06.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-39/10.05.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 06.06.2017 г.

Кандидати:

  1. Гл. асистент доктор Цветелина Владимирова Велкова  Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-187 от 30.06.2017г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Николай Илиев Ангелов Вътрешен Председател Становище
Професор доктор Пейчо Димов Томов Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Марин Георгиев Маринов Вътрешен Член Становище
Професор д.т.н. Иван Славейков Антонов Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Петър Колев Колев Външен Член Рецензия
Доцент доктор Александър Николов Киров Външен Член Становище
Доцент доктор Стаменка Минчева Атанасова Външен Член Становище
Резервни членове:      
Доцент доктор Милена Стефанова Лефтерова Вътрешен    
Професор доктор Станимир Михайлов Карапетков Външен    

Заключително заседание на журито: 04 декември 2017 г., 10.30 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-328/14.11.2017 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 14.11.2017 г.