Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ 2018-06-25T14:41:53+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Военно дело”
Област на висше образование: „Сигурност и отбрана”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 45/06.06.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-41/11.05.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 06.06.2017 г.

Кандидати:

  1. о.з. капитан ІІ ранг гл. асистент доктор Никола Людмилов Стоянов Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-190 от 30.06.2017 г.

 

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Асен Николов Кожухаров Вътрешен Председател Становище
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков Външен Член Рецензия
Доцент д.в.н. Владимир Денчев Величков Външен Член Рецензия
Професор д.н. Кирил Николов Колев Вътрешен Член Становище
Професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова Външен Член Становище
Доцент доктор Недко Иванов Димитров Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Димитър Христов Димитров Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Янчо Маринов Бакалов Вътрешен
Професор доктор Илиян Николаев Лилов Външен
Доцент доктор Димитър Стафанов Ташков Външен

 

Заключително заседание на журито: 16 ноември 2017 г.: 12.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-296/18.10.2017 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 19.10.2017 г.