Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ 2017-06-06T19:46:34+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Военно дело”
Област на висше образование: „Сигурност и отбрана”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 45/06.06.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-41/11.05.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 06.06.2017 г.