Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“
Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ 2018-06-25T14:41:53+00:00

Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 45/06.06.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-42/11.05.2017 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 06.06.2017 г.

 

Кандидати:

  1. Гл.асистент доктор Валентина Владимирова Грънчарова Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-188 от 30.06.2017г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Рецензия
Професор доктор Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Димитър Стоянов Кънев Външен Член Становище
Доцент доктор Иван Младенов Йорданов Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен
Професор д.т.н. Красимира Петрова Стоилова Външен

Заключително заседание на журито: 27 октомври 2017 г.; 11.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-291/12.10.2017 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 12.10.2017 г.