Обявяване на свободна длъжност инструктор 2018-12-12T07:43:13+00:00
Професионално направление: „Комуникационна и компютърна техника”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Информационни технологии”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: месеца от датата на заповедта
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-979/05.12.2018 г. на
министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 11.12.2018 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.