Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2018-01-18T16:45:03+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 9.2 „Военно дело”
Докторска програма: „Организация и управление на въоръжените сили“
Тема на дисертационния труд: „Взаимодействие на вооенноморските сили с останалите компоненти на морската мощ на държавата в интерес на националната сигурност”
Научен ръководител: Капитан І ранг професор доктор Калин Спасов Калинов
Професор д.н. Кирил Николов Колев
Публична защита на дисертационния труд: 20 февруари 2018 г. от 14.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 18.01.2018 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 4 /15.01.2018 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-151/27.11.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д.н. Кирил Николов Колев Вътрешен Председател Становище
2. Капитан І ранг професор доктор Калин Спасов Калинов Вътрешен Член Становище
3. Професор д.н. Стойко Димитров Стойков Външен Член Рецензия
4. Доцент д.в.н. Владимир Денчев Величков Външен Член Рецензия
5. Полковник доцент доктор Димитър Стефанов Ташков Външен Член Становище
Резервни членове
1. Флот.адм.проф.д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен
2. Доцент доктор Димитър Христов Димитров Външен

НС Доктор на науките