Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2019-09-17T11:37:25+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Мениджмънт и логистика”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.2 „Психология”
Докторска програма: „Военна психология“
Тема на дисертационния труд: „Влияние на военната и лидерската подготовка върху развитието на резилианс при обучаемите във Висше военно училище”
Научен ръководител: Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд: 02 октомври 2019 г. от 11.00 ч. в зала 11 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 17.09.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 131/16.09.2019  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-88/10.07.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Елена Атанасова Бораджиева Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Невена Цветкова Атанасова-Кръстева Външен Член Становище
5. Доцент д-р Ваня Господинова Христова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен
2. Доцент д-р Петър Кирилов Нешев Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораба и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Автоматизация на процесите на настройка на радиолокационните станции при ремонт”
Научен ръководител: Професор доктор Юрий Иванов Дачев
Професор доктор Чавдар Илиев Александров
Публична защита на дисертационния труд: 01 юли 2019 г. от 11.00 ч. в зала 3419-1 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 12.06.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 76/12.06.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-70/04.06.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
2. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Анастас Стефанов Крушев Външен Член Рецензия
5. Професор д.т.н. Борислав Беджев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Димитър Димитракиев Вътрешен
2. Доцент доктор Анчо Герасимов Драганов Външен

НС Доктор на науките