Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2017-06-21T11:45:58+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Хидрологично състояние на река Дунав и дейности за повишаване на безопасността на корабоплаването по българския участък”
Научен ръководител: Доцент доктор Юрий Иванов Дачев
Капитан ІІ ранг доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков
Публична защита на дисертационния труд: 10 юли 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 21.06.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУ ПС- 80/21.06.2017  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-65/02.06.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Димитър Стоянов Кънев Външен Член Становище
5. Доцент доктор Иван Младенов Йорданов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Капитан ІІ ранг, доцент доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен
2. Доцент доктор Коста Тончев Донев Външен
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Критерии за оценка на ефективността на корабоплавателни дейности”
Научен ръководител: Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов
Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев
Публична защита на дисертационния труд: 06 юли 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 14.06.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУ ПС- 74/14.06.2017  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-64/02.06.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
2. Професор доктор Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Становище
4. Доцент доктор Коста Тончев Донев Външен Член Становище
5. Доцент доктор Димитър Стоянов Кънев Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Доцент доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент доктор Илчо Герасимов Томов Външен
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Комплексна оценка на характеристиките, осигуряващи безопасността на кораба в аварийни ситуации”
Научен ръководител: Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев
Доцент доктор Юрий Иванов Дачев
Публична защита на дисертационния труд: 04 юли 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 14.06.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУ ПС- 75/14.06.2017  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-63/02.06.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
2. Доцент доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Становище
4. Доцент доктор Коста Тончев Донев Външен Член Становище
5. Доцент доктор Димитър Стоянов Кънев Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Доцент доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент доктор Илчо Герасимов Томов Външен
Автореферат
Катедра: „Кораборемонт”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Технология и организация на корабостроенето“
Тема на дисертационния труд: „Изследване влиянието на факторите на абразивното износване при наваряване на детайлите от драгажния флот ”
Научен ръководител: Доцент доктор Пламен Дичев Дичев
Публична защита на дисертационния труд: 10 юли 2017 г. от 14.00 ч. в зала 4206 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 08.06.2017 г.
Заповед на началника на ВВМУ ПС- 68/08.06.2017  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-56/12.05.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент доктор Юлиян Василев Москов Вътрешен Председател Становище
2. Доцент доктор Пламен Дичев Дичев Вътрешен Член Становище
3. Професор доктор Христо Костов Скулев Външен Член Рецензия
4. Доцент д.т.н. Георги Тодоров Парашкевов Външен Член Рецензия
5. Доцент доктор Ярослав Борисов Аргиров Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент доктор Иван Енчев Иванов Вътрешен
2. Доцент доктор Георги Стефанов Антонов Външен

НС Доктор на науките