Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2020-05-26T09:15:26+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на риска при използване на съвременни технически средства за безопасно корабоплаване”
Научен ръководител: Професор д-р Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд: 27 май 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3419 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: Заповед на началника на ВВМУ № ПС-57/14.05.2020 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-31/28.02.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Маринела Йорданова Йорданова Външен Член Становище
5. Доцент д-р Маргрета Парашкеванова Василева Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Условия, критерии и алгоритми за повишаване на ефективността на морските транспортни средства”
Научен ръководител: Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов
Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева
Публична защита на дисертационния труд: 10 юни 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 47/12.03.2020 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-180/04.11.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Становище
4. Доцент д-р Коста Тончев Донев Външен Член Становище
5. Доцент д-р Димитър Стоянов Кънев Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент д-р Илчо Герасимов Томов Външен
Автореферат
Катедра: „Мениджмънт и логистика”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.2 „Психология”
Докторска програма: „Военна психология“
Тема на дисертационния труд: „Влияние на военната и лидерската подготовка върху развитието на резилианс при обучаемите във Висше военно училище”
Научен ръководител: Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд: 02 октомври 2019 г. от 11.00 ч. в зала 11 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 17.09.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ: Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 131/16.09.2019  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-88/10.07.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Елена Атанасова Бораджиева Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Невена Цветкова Атанасова-Кръстева Външен Член Становище
5. Доцент д-р Ваня Господинова Христова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен
2. Доцент д-р Петър Кирилов Нешев Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораба и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Автоматизация на процесите на настройка на радиолокационните станции при ремонт”
Научен ръководител: Професор доктор Юрий Иванов Дачев
Професор доктор Чавдар Илиев Александров
Публична защита на дисертационния труд: 01 юли 2019 г. от 11.00 ч. в зала 3419-1 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 12.06.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 76/12.06.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-70/04.06.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
2. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Анастас Стефанов Крушев Външен Член Рецензия
5. Професор д.т.н. Борислав Беджев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Димитър Димитракиев Вътрешен
2. Доцент доктор Анчо Герасимов Драганов Външен

НС Доктор на науките