Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2018-04-16T12:02:27+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на ефективността на търсенето на бедстващ обект от единичен кораб по способа „разширяващ се квадрат”
Научен ръководител: Професор доктор Благовест Белев
Доцент доктор Николета Акоми
Публична защита на дисертационния труд: 09 май 2018 г. от 10.00 ч. в зала 3319 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 13.04.2018 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС-49/13.04.2018   г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-28/27.02.2018 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор доктор Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
3. Доцент доктор Анастас Стефанов Крушев Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Димитър Стоянов Кънев Външен Член Становище
5. Доцент доктор Иван Младенов Йорданов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент доктор Коста Тончев Донев Външен
Автореферат
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 9.2 „Военно дело”
Докторска програма: „Организация и управление на въоръжените сили“
Тема на дисертационния труд: „Взаимодействие на вооенноморските сили с останалите компоненти на морската мощ на държавата в интерес на националната сигурност”
Научен ръководител: Капитан І ранг професор доктор Калин Спасов Калинов
Професор д.н. Кирил Николов Колев
Публична защита на дисертационния труд: 20 февруари 2018 г. от 14.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 18.01.2018 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 4 /15.01.2018 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-151/27.11.2017 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д.н. Кирил Николов Колев Вътрешен Председател Становище
2. Капитан І ранг професор доктор Калин Спасов Калинов Вътрешен Член Становище
3. Професор д.н. Стойко Димитров Стойков Външен Член Рецензия
4. Доцент д.в.н. Владимир Денчев Величков Външен Член Рецензия
5. Полковник доцент доктор Димитър Стефанов Ташков Външен Член Становище
Резервни членове
1. Флот.адм.проф.д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен
2. Доцент доктор Димитър Христов Димитров Външен

НС Доктор на науките