Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2023-03-13T09:43:45+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)“
Тема на дисертационния труд: „Качество на електроенергията в автономни електроенергийни системи: методи и средства за неговото подобрение”
Научни ръководител: професор д.т.н. Николай Филев Джагаров
Публична защита на дисертационния труд: 07 април 2023 г. от 15.00 ч. в зала 2226 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 07.03.2023 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 36/07.03.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 15/30.01.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юлиян Василев Москов Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Никола Петров Михайлов Вътрешен Член Рецензия
3. Доцент д-р Милен Бонев Бонев Външен Член Становище
4. Доцент д-р Иван Христов Белоев Външен Член Становище
5. Професор д-р Николай Димитров Маджаров Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент  д-р Емил Стефанов Барудов Вътрешен
2. Професор д-р Анатолий Трифонов Александров Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 07.03.2022 г.

Автореферат
Катедра: „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Пътища за повишаване на ефективността при борбата с нефтените разливи”
Научни ръководител: професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев

професор доктор Юрий Иванов Дачев

Публична защита на дисертационния труд: 08 септември 2022 г. от 11.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 27.05.2022 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 94/21.07.2022 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ЛС-69/09.06.2022 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Вътрешен Член Рецензия
3. Доцент д-р Ивайло Данков Бакалов Външен Член Становище
4. Доцент д-р Маргрета Парашкеванова Василева Външен Член Становище
5. Доцент д-р Маринела Йорданова Йорданова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 21.07.2022 г.

Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на възможностите за интегриране на навигационна информация от спътникови и брегови радиолокационни станции”
Научни ръководител: професор доктор Чавдар Илиев Александров
Публична защита на дисертационния труд: 01 юли 2022 г. от 11.00 ч. Зала 3124 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 27.05.2022 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 58/26.05.2022 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ЛС-16/04.02.2022 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
2. Доцент д-р Йордан Атанасов Сивков Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Розалина Стефанова Димова Външен Член Становище
5. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Николай Желев Колев Вътрешен
2. Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 27.05.2022 г.

Автореферат
Катедра: „Корабни силови уредби, машини и механизми”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд: „Емпирично изследване на взаимодействието корабен корпус-гребен винт при стандарт ISO 19030”
Научни ръководител: доцент доктор Ивайло Данков Бакалов
Публична защита на дисертационния труд: 25  май 2022 г. от 10.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 11.04.2022 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 47/18.03.2022 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ЛС-18/08.04.2022 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент д-р Цветелина Владимирова Велкова Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Николай Димитров Минчев Външен Член Рецензия
4. Професор д.т.н. Станимир Михайлов Карапетков Външен Член Становище
5. Професор  д.т.н. Петър Колев Колев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Емил Стефанов Барудов Вътрешен
2. Професор д-р Димитър Живков Димитров Външен
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота  и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на товаропотоците и корабопотоците на втечнен природен газ в Черно и Средиземно море”
Научни ръководител: професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев

професор доктор Светлана Райчева Димитракиева

Публична защита на дисертационния труд: 04 май 2022 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 22.03.2022 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 43/18.03.2022 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-3/12.01.2022 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Събин Иванов Иванов Външен Член Становище
5. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент д-р Евгени Гришев Стойков Външен
Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“
Тема на дисертационния труд: „Мониторинг и диагностика на корабни електрически уредби и системи”
Научни ръководител: професор д.т.н. Николай Филев Джагаров
доц. д-р Живко Генчев Гроздев
Публична защита на дисертационния труд: 17 декември 2021 г. от 14:30 ч. в зала 2226 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 17.11.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 192/16.11.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 186/10.11.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Милен Бонев Бонев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.т.н.Николай Филев Джагаров Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Красимир Великов Мартев Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Николай Димитров Маджаров Външен Член Рецензия
5. Доцент д-р Марияна Георгиева Тодорова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент доктор Юлиян Василев Москов Вътрешен
2. Професор д-р Иван Борисов Евстатиев Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Астронавигационни определяния на мястото на кораба в аварийни ситуации”
Научни ръководител: професор д-р Юрий Иванов Дачев
К-н I р. доц. д-р Недко Иванов Димитров
Публична защита на дисертационния труд: 17 декември 2021 г. от 12:00 ч. в зала 3419/виртуална среда на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 15.11.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 189/11.11.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 163/13.10.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Рецензия
2. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
3. Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Становище
4. Професор д.т.н. Красимира Петрова Стоиловa Външен Член Рецензия
5. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Благовест Чанев Белев Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Оценка пре ефективността на обучението и изпитните процедури, прилагани при различни видове специфично обучение за работа с ECDIS”
Научни ръководител: професор д-р Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд: 16 декември 2021 г. от 12:00 ч. в зала 3419/виртуална среда на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 12.11.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 189/11.11.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 162/13.10.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Рецензия
4. Професор д.т.н. Красимира Петрова Стоиловa Външен Член Становище
5. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен

––

НС Доктор на науките