Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2019-01-15T08:32:10+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Възможности за повишаване на безопасността на контейнерните превози на море”
Научен ръководител: Доцент доктор Илчо Герасимов Томов
Публична защита на дисертационния труд: 31 януари 2019 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 15.01.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 5/14.01.2019   г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-3/03.01.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
2. Професор доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Асен Александров Шиваров Външен Член Становище
5. Доцент доктор Илчо Герасимов Томов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент доктор Коста Тончев Донев Външен

НС Доктор на науките