Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2018-07-05T13:43:56+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Корабни силови уредби”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на влиянието на техническото състояние на комбинирани двигатели върху икономичността и състава на отработилите газове”
Научен ръководител: Доцент доктор Иван Енчев Иванов
Публична защита на дисертационния труд: 03 юли 2018 г. от 14.00 ч. в зала 2105 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване 15.06.2018 г.
Заповед на началника на ВВМУ № ПС-73/15.06.2018   г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-53/03.05.2018 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент доктор Румен Жечев Стоянов Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент доктор Иван Енчев Иванов Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Замфир Иванов Александров Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Димитър Генчев Генов Външен Член Становище
5. Доцент доктор Анастас Тодоров Янгьозов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент доктор Йордан Димитров Йорданов Вътрешен
2. Професор доктор Ангел Йорданов Димитров Външен

НС Доктор на науките