Home/Обучение/Докторанти/Процедури – докторанти
Процедури – докторанти 2021-09-10T07:05:45+00:00

ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на  кораба)“
Тема на дисертационния труд: „Автоматизирано управление на процесите в корабните електрически уредби и системи”
Научни ръководител:

доцент доктор Милен Бонев Бонев

доцент доктор Милен Николаев Василев

Публична защита на дисертационния труд: 15 октомври 2021 г. от 13:00 ч. в зала 2226 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 10.09.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 120/09.09.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 80/30.06.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Милен Бонев Бонев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д-р Никола Петров Михайлов Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Божидар Николов Дяков Външен Член Становище
5. Доцент д-р Валентин Николов Гюров Външен Член Становище
Резервни членове      
1. Доцент д-р Емил Стефанов Барудов Вътрешен    
2. Професор д-р Димитър Димов Юдов Външен    
Автореферат
Катедра: „Мениджмънт и логистика”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление”
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“
Тема на дисертационния труд: „Предприемачеството и иновациите като инструмент за организационна оптимизация”
Научни ръководител: професор д.ик.н. Димитър Канев Канев

професор доктор Светлана Райчева Димитракиева

Публична защита на дисертационния труд: 09 септември 2021 г. от 16:00 ч. във виртуална среда
Дата на публикуване: 09.08.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 91/04.08.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 58/28.05.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева Вътрешен Член Становище
3. Професор д.н. Сведалина Илиева Димитрова Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова Външен Член Рецензия
5. Професор д-р Даниела Димитрова Тодорова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева Вътрешен
2. Доцент д-р Нина Иванова Гергова Външен
Автореферат
Катедра: „Корабни силови уредби”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на влиянието на горивата върху качеството на остатъчните продукти на горенето, мощността и ефективната работа на корабните двигатели”
Научни ръководител: доцент доктор Ивайло Данков Бакалов
Публична защита на дисертационния труд: 17 септември 2021 г. от 13:00 ч. Зала 2105
Дата на публикуване: 02.08.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 90/02.08.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 45/04.04.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент д-р Юлиян Николов Минчев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Николай Димитров Минчев Външен Член Становище
4. Професор д-р Тодор Константинов Размов Външен Член Рецензия
5. Професор д-р Димитър Живков Димитров Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Емил Стефанов Барудов Вътрешен
2. Професор д-р Ангел Йорданов Димитров Външен
Автореферат
Катедра: „Информационни технологии”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”
Докторска програма: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд: „Подход за проектиране на IT инфраструктура чрез визуализиране на услуги”
Научни ръководители: доцент доктор Юлиян Иванов Цонев
Публична защита на дисертационния труд: 23 юли 2021 г. от 11:00 ч. във виртуална среда / зала 1415 „Прогрес“ на ВВМУ
Дата на публикуване: 23.06.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № 75/23.06.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-59/28.05.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент Юлиян Иванов Цонев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.т.н. Андонов Димитров Лазаров Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Атанас Иванов Начев Външен Член Рецензия
4. Професор д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
5. Професор д-р Станимир Стоянов Станев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент доктор Мария Паскова Николова Вътрешен
2. Доцент доктор Иван Стефанов Христозов Външен
Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“
Тема на дисертационния труд: „Управление на корабни електрозадвижвания”
Научни ръководители: професор д.т.н. Николай Филев Джагаров, доцент доктор Милен Бонев Бонев
Публична защита на дисертационния труд: 18 юни 2021 г. от 15:00 ч. в зала 2226 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 17.05.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 50/17.05.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-47/27.04.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Живко Генчев Гроздев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.т.н. Николай Филев Джагаров Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Никола Петров Михайлов Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Иван Бориславов Евстатиев Външен Член Становище
5. Професор д-р Николай Димитров Маджаров Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Доцент д-р Юлиян Василев Москов Вътрешен
2. Професор д.т.н. Пенчо Владимиров Йорданов Външен
Автореферат
Катедра: „Информационни технологии”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”
Докторска програма: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд: „Изследване и разработване на методи за повишаване на киберсигурността”
Научни ръководители: доцент доктор Юлиян Иванов Цонев
Публична защита на дисертационния труд: 31 май 2021 г. от 14:00 ч. във виртуална среда / зала 1415 „Прогрес“ на ВВМУ
Дата на публикуване: 29.04.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № 49/29.04.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-34/02.03.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент Юлиян Иванов Цонев Вътрешен Председател Становище
2. Доцент д-р Петър Цветанов Антонов Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Атанас Иванов Начев Външен Член Рецензия
4. Професор д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
5. Професор д-р Станимир Стоянов Станев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д.т.н. Андонов Димитров Лазаров Вътрешен
2. Доцент д-р Росен Атанасов Богданов Външен
Автореферат
Катедра: „Информационни технологии”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.3 „Комуникационни мрежи и системи”
Докторска програма: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление на студентски процеси”
Научни ръководители: доцент доктор Юлиян Иванов Цонев, доцент доктор Мария Паскова Николова, доцент доктор Йордан Атанасов Сивков
Публична защита на дисертационния труд: 28 май 2021 г. от 14:00 ч. във виртуална среда
Дата на публикуване: 22.04.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС-100/29.07.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-14/08.02.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Вътрешен Член Рецензия
3. Доцент д-р Виолета Тодорова Божикова Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Димитър Петров Минчев Външен Член Становище
5. Доцент д-р Ирена Маринова Вълова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Николай Атанасов Великов Вътрешен
2. Доцент д-р Марияна Цветанова Стоева Външен
Автореферат
Катедра: „Мениджмънт и логистика”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление”
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“
Тема на дисертационния труд: „Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование”
Научни ръководители: професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров, доцент доктор Събин Иванов Събев
Публична защита на дисертационния труд: 29 януари 2021 г. от 11:00 ч. във виртуална стая на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 16.12.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС-194/15.12.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ЛС-95/09.11.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Член Становище
3. Професор д.н. Ваня Куздова Банабакова Външен Член Становище
4. Професор д-р Илиян Николаев Лилов Външен Член Рецензия
5. Доцент д-р Събин Иванов Събев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева Вътрешен
2. Доцент д-р Ваня Емануилова Димитрова Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на ефективността на моделите за оптимизиране на плана за преход на кораба за повишаване на енергийната му ефективност”
Научен ръководител: професор доктор Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд: 04 септември 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3419 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 31.07.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС-100/29.07.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-84/25.06.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Становище
4. Професор д-р Николай Димитров Георгиев Външен Член Рецензия
5. Професор д-р Тодор  Константинов Размов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен
Автореферат
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 9.1 „Национална сигурност”
Докторска програма: „Военно-политически аспекти на морската сигурност“
Тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на взаимодействието между въоръжените сили и други държавни органи в интерес на вътрешната сигурност на страната”
Научен ръководител: Доцент доктор Никола Людмилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд: 28 август 2020 г. от 11.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 28.07.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 99/28.07.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-71/15.06.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Валентин Симеонов Василев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова Външен Член Рецензия
4. Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова Външен Член Становище
5. Доцент доктор Галина Великова Милева Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Янчо Маринов Бакалов Вътрешен
2. Професор доктор Николай Бонев Ничев Външен
Автореферат
Катедра: „Кораборемонт”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“
Тема на дисертационния труд: „Изследване влиянието на режимните фактори върху износването на основните лагери при кораби със система за динамично позициониране”
Научен ръководител: Доцент доктор Георги Кънчев Люцканов
Публична защита на дисертационния труд: 17 юли 2020 г. от 14.30 ч. в зала 4204 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 17.06.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 74/17.06.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-40/10.03.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Георги Кънчев Люцканов Вътрешен Председател Становище
2. Доцент д-р Румен Жечев Стоянов Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Ангел Йорданов Димитров Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Христо Костов Скулев Външен Член Рецензия
5. Доцент д.т.н Георги Тодоров Парашкевов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Христо Валериев Христов Вътрешен
2. Доцент д-р Ярослав Борисов Аргиров Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на риска при използване на съвременни технически средства за безопасно корабоплаване”
Научен ръководител: Професор д-р Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд: 27 май 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3419 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: Заповед на началника на ВВМУ № ПС-57/14.05.2020 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-31/28.02.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Маринела Йорданова Йорданова Външен Член Становище
5. Доцент д-р Маргрета Парашкеванова Василева Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Условия, критерии и алгоритми за повишаване на ефективността на морските транспортни средства”
Научен ръководител: Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов
Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева
Публична защита на дисертационния труд: 10 юни 2020 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 47/12.03.2020 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-180/04.11.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Становище
4. Доцент д-р Коста Тончев Донев Външен Член Становище
5. Доцент д-р Димитър Стоянов Кънев Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент д-р Илчо Герасимов Томов Външен
Автореферат
Катедра: „Мениджмънт и логистика”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.2 „Психология”
Докторска програма: „Военна психология“
Тема на дисертационния труд: „Влияние на военната и лидерската подготовка върху развитието на резилианс при обучаемите във Висше военно училище”
Научен ръководител: Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Публична защита на дисертационния труд: 02 октомври 2019 г. от 11.00 ч. в зала 11 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 17.09.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ: Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 131/16.09.2019  г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-88/10.07.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Елена Атанасова Бораджиева Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Невена Цветкова Атанасова-Кръстева Външен Член Становище
5. Доцент д-р Ваня Господинова Христова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен
2. Доцент д-р Петър Кирилов Нешев Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораба и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Автоматизация на процесите на настройка на радиолокационните станции при ремонт”
Научен ръководител: Професор доктор Юрий Иванов Дачев
Професор доктор Чавдар Илиев Александров
Публична защита на дисертационния труд: 01 юли 2019 г. от 11.00 ч. в зала 3419-1 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 12.06.2019 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 76/12.06.2019 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-70/04.06.2019 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
2. Професор доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
4. Доцент доктор Анастас Стефанов Крушев Външен Член Рецензия
5. Професор д.т.н. Борислав Беджев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор доктор Димитър Димитракиев Вътрешен
2. Доцент доктор Анчо Герасимов Драганов Външен

НС Доктор на науките

Автореферат
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 9.2. „Военно дело”
Докторска програма: „Организация и управление на въоръжените сили“
Тема на дисертационния труд: „Обучението на българските военноморски офицери зад граница (1882 – 1944)”
Публична защита на дисертационния труд: 27 юли 2020 г. от 14.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 24.06.2020 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 83/23.06.2020 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-60/26.05.2020 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Недко Иванов Димитров Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен Член Становище
4. Професор д-р Николай Бонев Ничев Външен Член Рецензия
5. Професор д.н. Димитър Илиев Недялков Външен Член Рецензия
6. Доцент д-р Мануш Петков Христов Външен Член Становище
7. Доцент д-р Румен Ангелов Маринов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Никола Людмилов Стоянов Вътрешен
2. Професор д.н. Георги Василев Бахчеванов Външен

ОТЗИВ