radevavs
Veselka Siderova Radeva
Associate Professor Ph.D.

Born on November 5, 1958
nacid_logo_white

Education
2003 - 2007
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Ph.D. Degree

1990-1995
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Master Degree

1977-1982
The National Technical University of Ukraine KPI

Master Degree

Post
2017 - present
Nikola Vaptsarov Naval Academy

Associate Professor

2012 - present
Associate Professor
1982 - 2017
Astronomical Observatory and Planetarium "Nikolay Copernic", Varna

Senior lecturer in astronomy

Scientific publications
rid-idsymbol4 scopus_icon

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0840-6104
Editor of Scientific journales
Research projects

Проект № 410025 „COSMOS – an advanced scientific repository for science teaching and learning”, финансиран по 7-ма рамкова програма на ЕС (2008-2009)

Проект ДО 02-362 „SMARTNET”: „Създаване на мрежа от роботизирани телескопи в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН по конкурса „Идеи 2009”

Проект № SIS-CT-2010-266624 „PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2013)

Проект „LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students’ key competencies”, 510276-LLP-1-2010-1-GR-COMENIUS-CMP, финансиран по програма COMENIUS (2011-2013)

Проект № 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP „Semantic pathways for building a spatially-thinking society „GEOTHNK” (2013-2015)

Проект № РД-08-81/03.02.2016 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2016)

Проект РД-08-256/09.03.2015 г, „Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на малки обекти в Слънчевата система” (2015)

Проект РД-08-226/12.03.2014, „Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на тела в Слънчевата система” (2014)

Проект РД-08-268/14.03.2013 г. „Изследване на изотропни и анизо- тропни среди и на космически обекти” (2013)
Проект РД-08-80/03.02.2017 г., „Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти” (2017)

Проект № ДН08/21 „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“, финансиран от с Фонд „Научни изследвания” на МОН (2016-2018)

 

Languages

English
Russian