radevavs
Veselka Siderova Radeva
Associate Professor Ph.D.

Born on November 5, 1958

Education
2003 - 2007
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Ph.D. Degree

1990-1995
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Master Degree

1977-1982
The National Technical University of Ukraine KPI

Master Degree

Post
2017 - present
Nikola Vaptsarov Naval Academy

Associate Professor

2012 - present
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Associate Professor

1982 - 2017
Astronomical Observatory and Planetarium "Nikolay Copernic", Varna

Senior lecturer in astronomy

Scientific publications
rid-idsymbol4 scopus_icon

Editor of Scientific journales
Research projects

Проект № 410025 „COSMOS – an advanced scientific repository for science teaching and learning”, финансиран по 7-ма рамкова програма на ЕС (2008-2009)

Проект ДО 02-362 „SMARTNET”: „Създаване на мрежа от роботизирани телескопи в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН по конкурса „Идеи 2009”

Проект № SIS-CT-2010-266624 „PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2013)

Проект „LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students’ key competencies”, 510276-LLP-1-2010-1-GR-COMENIUS-CMP, финансиран по програма COMENIUS (2011-2013)

Проект № 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP „Semantic pathways for building a spatially-thinking society „GEOTHNK” (2013-2015)

Проект № РД-08-81/03.02.2016 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2016)

Проект РД-08-256/09.03.2015 г, „Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на малки обекти в Слънчевата система” (2015)

Проект РД-08-226/12.03.2014, „Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на тела в Слънчевата система” (2014)

Проект РД-08-268/14.03.2013 г. „Изследване на изотропни и анизо- тропни среди и на космически обекти” (2013)
Проект РД-08-80/03.02.2017 г., „Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти” (2017)

Проект № ДН08/21 „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“, финансиран от с Фонд „Научни изследвания” на МОН (2016-2018)

 

State and / or scientific awards
  1. Награда от МОН, Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий” и Съюзът на физиците в България с награда за „За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти по астрономия”- 2006 год.
  2. Награда от МОН, Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий”, Ротари Интернейшенъл, Дистрикт 2480 – „За изключителен принос при използването на информационни технологии в образованието” -2006 год.,
  3. Наградата на Община – Варна за принос в националното и международното астрономическо образование, -2009 – златен медал и значка
  4. Златна значка за принос в науката, образованието и културата на Европейската комисия на експертите за наука и култура -2009
  5. Награда на Община – Варна „Учител на годината“ за изключителeн принос в подготовката и за успехите на ученически екипи от Астрономическата обсерватория-Варна в международните конкурси на НАСА, за завоюването на Голямата награда и първото място в международния конкурс на НАСА – 2014 година, както и за изследване и откриване на астероиди по Международни изследователски програми – златен медал и значка – 2014 година
  6. Награда за научно ръководство на екип от ученици, класирани на първо място в Национален конкурс „Космос“ на Фондация ЕВРИКА в направление „Идеи и технически експерименти“ с проект „Откриване и изследване на извънслънчеви планети чрез мрежа от малки космически телескопи” – 2015 година
  7. Награда от Българското астронавтическо дружество – БАД/Институт за космически изследвания за активна дейност в полза на дружеството и за популяризиране на астрономическите знания сред младите хора – 12 април 2016 година
  8. Награда – медал от Европейската Асоциация за Астрономическо Образование за изключителен принос в създаване, организация и провеждане на проекти на ЕААЕ в продължение на 20 години. Почетен член на ЕААЕ. 15.07.2016 година
  9. Награда – почетен плакет на Община – Варна и юбилеен сребърен знак на град Варна – за ръководство на проект, спечелил призово място в Международен конкурс на НАСА и Американското астронавтическо общество за проектиране на космически колонии, 13.04.2017 година

Languages

English
Russian