Home/Международна дейност/Еразъм+/Контакти – Еразмус
Контакти – Еразмус 2016-10-13T13:06:42+00:00

ERASMUS+ офис

ERASMUS+ координатор
д-р Желязко Николов
Тел: 052 552 244
Е- mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg

Втори ERASMUS+ координатор
Виолета Петкова
Е- mail: viol.petkova@gmail.com

ERASMUS+ сътрудници
Десислава Зографова
Теодора Гандева
Tел: 052 552 382
Е- mail: erasmus.vvmu@gmail.com