Home/Международна дейност/Еразъм+/Подаване на сигнали
Подаване на сигнали 2019-11-28T14:33:34+00:00

При възникване на съмнения за нередности по провеждане и отчитане на мобилностите по програма „Еразъм+“, може да подадете сигнал до институционалния координатор:
доц. д-р Желязко Николов – тел.: +35952 55 22 44 и ел.поща: zhelyazko_nikolov@abv.bg