Home/Международна дейност/Еразъм+/Подаване на сигнали
Подаване на сигнали 2019-04-19T09:00:35+00:00

При възникване на съмнения за нередности по провеждане и отчитане на мобилностите по програма „Еразъм+“, може да подадете сигнал до институционалния координатор – доц. д-р Желязко Николов – тел.: 052 552244 и имейл: zhelyazko_nikolov@abv.bg