Home/Международна дейност/Международна асоциация на морските университети (IAMU)
Международна асоциация на морските университети (IAMU) 2020-03-23T09:45:25+00:00
Body of Knowledge (BoK), Global Maritime Professional

Международната асоциация на морските университети (International Association of Maritime Universities – IAMU) е международна общност от университети, посветили своята дейност на високото качество на морското обучение и морската практика (Maritime Education and Training – MET), както и на високо качество на изследвания в сферата на морските науки.

Асоциацията е основана през ноември 1999 г. като неправителствена организация с идеална цел от седем университета-представящи пет различни континента. Тези университети първоначално са споделили значението на MET в бързо глобализиращата се международна морска арена. Основоположниците на IAMU са:

 • Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (представящ Африка)
 • Australian Maritime College (представящ Океания)
 • Cardiff University (представящ Западна Европа)
 • Istanbul Technical University, Maritime Faculty (представящ Централна и Източна Европа)
 • Kobe University of Mercantile Marine (представящ Азия) [сега наименуван Kobe University, Faculty of Maritime Sciences]
 • Maine Maritime Academy (Америка и Карибите)
 • World Maritime University (Общо представителство)

От 1999 г. насам, IAMU драстично е увеличила броя на своите членове, които в момента наброяват 57 университета/академии/факултети работещи в морската сфера, от общо 31 страни, заедно с Nippon Foundation. Членовете на IAMU са разделени в три региона – Европа и Африка; Азия, Пасифика и Океания; Америки. Всеки регион има свой представител в Международния изпълнителен борд (International Executive Board – IEB) на IAMU, който заседава два пъти годишно и дискутира стратегическите и оперативни предизвикателства пред организацията и нейните членове.

IAMU има Почетен Председател (сенсей Йохеи Сасакава, Председател на Nippon Foundation), както и IEB, който заседава под ръководството на Председателя на IAMU и IAMU Секретариа. Също така, за организацията работят и четири Специализирани комитети (Политика и планиране; Академична дейности; Сътрудничество; Финанси), които подпомагат работата на Председателя, IEB и Изпълнителния директор. Председателят се избира от членовете на IEB за дву-годишни мандати, като номинации могат да правят само институциите – членки на IAMU. Членовете на IEB включат регионалните представители, както и представители на специалните членове (World Maritime University и Nippon Foundation). Състава на IEB се избира на база на гласуване сред членовете по региони за двугодишен мандат. Секретариата оперира под ръководството на Изпълнителния Директор и подпомага дейността на Председателя и Почетния председател на IAMU.

IAMU е установила своята идентичност като глобална мрежа от водещи морски университети, които осигуряват MET на морските лица за глобалната морска индустрия. Всички членове на IAMU споделят разбирането, че:

 • Глобализацията е факт и се развива бързо на международната морска арена;
 • Безопасността, сигурността и опазването на околната среда са съществени за морския сектор;
 • Осигуряването на морски умения и знания на следващото поколение трябва да се извършва в глобален мащаб.

Всички членове на IAMU също признават значимостта на MET като отбелязват, че:

 • Морската индустрия е обслужваща индустрия, в която човешкия фактор е съществен елемент;
 • Запазването и осигуряването на висококвалифицирани специалисти е възможно чрез ефективно обучение и практика;
 • Ефективното обучение и практика в морския сектор произтича от научното качество и е налице ясна връзка между практически умения, управленски техники и фокус върху качеството.

На база на това общо разбиране се стига до общото съгласие, че:

 • Членовете ще си сътрудничат в серия от научни и академични изследвания, развитие и практическо приложение на техники за морско обучение и морска практика;
 • Членовете ще се стремят към измерими и глобално значими резултати за морско обучение и морска практика чрез дейностите на IAMU;
 • Членовете ще публикуват и популяризират резултатите от техните дейности колкото се може по-активно както в, така и извън IAMU, като също така ще акумулират научни резултати в полза на международната морска общност;
 • Членовете ще допринасят за развитието на морската безопасност, сигурност и опазване на околната среда.

IAMU организира ежегодно своето най-голямо събитие – Годишната генерална асамблея (Annual General Assembly – AGA) – от 1999 г. насам, като всички членове на IAMU имат възможност да кандидатстват за домакинство на това мероприятие. Изборът на домакин се провежда около 2 години преди самото мероприятие. Домакинът на IAMU AGA също така приема и организира срещите на IEB, както и някои от срещите на Специализираните комитети (а други от тях се организират от някой от членовете на IEB).

Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) членува в IAMU от 2004 г. и оттогава играе водеща роля за развитието на организацията. В продължение на два последователни мандата (2012-2014 и 2014-2016), ВВМУ служи и като регионален представител на Регион Европа и има ключова роля в дейностите на IEB. Регион Европа е най-големият регион на IAMU, като включва 30 члена не само от европейски страни, но също и от Египет, Гана, Грузия, Русия, Турция и Украйна. Координирането на дейностите на тези 30 члена изисква отлични контакти с регионалните членове и техните Ректори/лица за контакт, ангажиране на регионалните членове в политиката и стратегиите на IAMU, споделяне на организационната философия и цели на IAMU сред регионалните членове.

ВВМУ има представители в два от Специализираните комитети – Академична дейност, Политика и планиране. ВВМУ е домакинствата два пъти срещите на Комитета за академична дейност на територията на училището във Варна (през 2013 и 2014). Представители на академичната общност на ВВМУ участват редовно в AGA от 2004 г. насам, като представят доклади в сферата на MET или изследвания, свързани с MET. ВВМУ също така изпрати своя студент-представител на Студентския форум през 2015 в Токио, Япония, организиран от IAMU във връзка със Световния морски ден. Представители на ВВМУ са взимали участие и в две предварителни срещи на IEB, насочени към очертаване на двугодишни планове за действие за IEB и IAMU.

По време на AGA16, проведена през октомври 2015 г. в Опация, Хърватска, ВВМУ беше избрано сред няколко кандидати от цял свят да домакинства мероприятията на AGA и IEB на IAMU през 2017 г. Това е акт на признания на водещата роля на ВВМУ за дейността на Асоциацията през годините, както и акт на доверие, че ВВМУ е в състояние да разпространи посланията на IAMU към цялата международна морска общност, като също така организира и мероприятие  от висока класа в рамките на 2017 г. Дейностите около подготовката за събитията през 2017 г. във Варна вече са започнали, като повече информация относно планирането на IEB и AGA, основните теми и мото на AGA, мястото на провеждане, поканата за доклади и информация за поканени пленарни лектори ще бъде скоро предоставена.

Обща информация относно IAMU и предстоящи събития на Асоциацията можете да намерите на официалния сайт на организацията: www.iamu-edu.org