Международна асоциация на морските университети (IAMU)

Home/Международна дейност/Международна асоциация на морските университети (IAMU)
Международна асоциация на морските университети (IAMU) 2020-06-08T07:07:10+00:00
Body of Knowledge (BoK), Global Maritime Professional

Международната асоциация на морските университети (International Association of Maritime Universities – IAMU) е международна общност от университети, посветили своята дейност на високото качество на морското обучение и морската практика (Maritime Education and Training – MET), както и на високо качество на изследвания в сферата на морските науки.

Асоциацията е основана през ноември 1999 г. като неправителствена организация с идеална цел от седем университета-представящи пет различни континента. Тези университети първоначално са споделили значението на MET в бързо глобализиращата се международна морска арена. Основоположниците на IAMU са:

 • Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (представящ Африка)
 • Australian Maritime College (представящ Океания)
 • Cardiff University (представящ Западна Европа)
 • Istanbul Technical University, Maritime Faculty (представящ Централна и Източна Европа)
 • Kobe University of Mercantile Marine (представящ Азия) [сега наименуван Kobe University, Faculty of Maritime Sciences]
 • Maine Maritime Academy (Америка и Карибите)
 • World Maritime University (Общо представителство)

От 1999 г. насам, IAMU драстично е увеличила броя на своите членове, които в момента наброяват 57 университета/академии/факултети работещи в морската сфера, от общо 31 страни, заедно с Nippon Foundation. Членовете на IAMU са разделени в три региона – Европа и Африка; Азия, Пасифика и Океания; Америки. Всеки регион има свой представител в Международния изпълнителен борд (International Executive Board – IEB) на IAMU, който заседава два пъти годишно и дискутира стратегическите и оперативни предизвикателства пред организацията и нейните членове.

IAMU има Почетен Председател (сенсей Йохеи Сасакава, Председател на Nippon Foundation), както и IEB, който заседава под ръководството на Председателя на IAMU и IAMU Секретариа. Също така, за организацията работят и четири Специализирани комитети (Политика и планиране; Академична дейности; Сътрудничество; Финанси), които подпомагат работата на Председателя, IEB и Изпълнителния директор. Председателят се избира от членовете на IEB за дву-годишни мандати, като номинации могат да правят само институциите – членки на IAMU. Членовете на IEB включат регионалните представители, както и представители на специалните членове (World Maritime University и Nippon Foundation). Състава на IEB се избира на база на гласуване сред членовете по региони за двугодишен мандат. Секретариата оперира под ръководството на Изпълнителния Директор и подпомага дейността на Председателя и Почетния председател на IAMU.

IAMU е установила своята идентичност като глобална мрежа от водещи морски университети, които осигуряват MET на морските лица за глобалната морска индустрия. Всички членове на IAMU споделят разбирането, че:

 • Глобализацията е факт и се развива бързо на международната морска арена;
 • Безопасността, сигурността и опазването на околната среда са съществени за морския сектор;
 • Осигуряването на морски умения и знания на следващото поколение трябва да се извършва в глобален мащаб.

Всички членове на IAMU също признават значимостта на MET като отбелязват, че:

 • Морската индустрия е обслужваща индустрия, в която човешкия фактор е съществен елемент;
 • Запазването и осигуряването на висококвалифицирани специалисти е възможно чрез ефективно обучение и практика;
 • Ефективното обучение и практика в морския сектор произтича от научното качество и е налице ясна връзка между практически умения, управленски техники и фокус върху качеството.

На база на това общо разбиране се стига до общото съгласие, че:

 • Членовете ще си сътрудничат в серия от научни и академични изследвания, развитие и практическо приложение на техники за морско обучение и морска практика;
 • Членовете ще се стремят към измерими и глобално значими резултати за морско обучение и морска практика чрез дейностите на IAMU;
 • Членовете ще публикуват и популяризират резултатите от техните дейности колкото се може по-активно както в, така и извън IAMU, като също така ще акумулират научни резултати в полза на международната морска общност;
 • Членовете ще допринасят за развитието на морската безопасност, сигурност и опазване на околната среда.

IAMU организира ежегодно своето най-голямо събитие – Годишната генерална асамблея (Annual General Assembly – AGA) – от 1999 г. насам, като всички членове на IAMU имат възможност да кандидатстват за домакинство на това мероприятие. Изборът на домакин се провежда около 2 години преди самото мероприятие. Домакинът на IAMU AGA също така приема и организира срещите на IEB, както и някои от срещите на Специализираните комитети (а други от тях се организират от някой от членовете на IEB).

Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) членува в IAMU от 2004 г. и оттогава играе водеща роля за развитието на организацията. В продължение на два последователни мандата (2012-2014 и 2014-2016), ВВМУ служи и като регионален представител на Регион Европа и има ключова роля в дейностите на IEB. Регион Европа е най-големият регион на IAMU, като включва 30 члена не само от европейски страни, но също и от Египет, Гана, Грузия, Русия, Турция и Украйна. Координирането на дейностите на тези 30 члена изисква отлични контакти с регионалните членове и техните Ректори/лица за контакт, ангажиране на регионалните членове в политиката и стратегиите на IAMU, споделяне на организационната философия и цели на IAMU сред регионалните членове.

ВВМУ има представители в два от Специализираните комитети – Академична дейност, Политика и планиране. ВВМУ е домакинствата два пъти срещите на Комитета за академична дейност на територията на училището във Варна (през 2013 и 2014). Представители на академичната общност на ВВМУ участват редовно в AGA от 2004 г. насам, като представят доклади в сферата на MET или изследвания, свързани с MET. ВВМУ също така изпрати своя студент-представител на Студентския форум през 2015 в Токио, Япония, организиран от IAMU във връзка със Световния морски ден. Представители на ВВМУ са взимали участие и в две предварителни срещи на IEB, насочени към очертаване на двугодишни планове за действие за IEB и IAMU.

По време на AGA16, проведена през октомври 2015 г. в Опация, Хърватска, ВВМУ беше избрано сред няколко кандидати от цял свят да домакинства мероприятията на AGA и IEB на IAMU през 2017 г. Това е акт на признания на водещата роля на ВВМУ за дейността на Асоциацията през годините, както и акт на доверие, че ВВМУ е в състояние да разпространи посланията на IAMU към цялата международна морска общност, като също така организира и мероприятие  от висока класа в рамките на 2017 г. Дейностите около подготовката за събитията през 2017 г. във Варна вече са започнали, като повече информация относно планирането на IEB и AGA, основните теми и мото на AGA, мястото на провеждане, поканата за доклади и информация за поканени пленарни лектори ще бъде скоро предоставена.

Обща информация относно IAMU и предстоящи събития на Асоциацията можете да намерите на официалния сайт на организацията: www.iamu-edu.org

The Secretariat of the IAMU undertook a survey on the impact of and response to COVID-19 by member universities. The specific objectives of the survey were to explore how the IAMU can support member universities and how shared experiences can benefit individual members and the association as a whole.

The survey question contents were about operational status of university, measures taken for university operation, measures taken with regard to teaching/learning activities, difficulties the university encountered with online/distance learning, measures taken regarding practical training, difficulties the university encountering with on-board training programmes, main concern on university operation at present, main concern about long-term effect on university operation, influence of public policy to action taken and sources of information used in determining the institutional response. The survey was completed between 5th to 22nd May 2020 via web survey interface. Total 55 member universities from 35 countries took the survey, the response rate was 85%.

SURVEY SUMMARY RESULTS:

IAMU
Document – download