Home/Прием на матроси
Прием на матроси 2022-09-08T17:31:55+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ обявява провеждане на конкурс за матроски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

– три длъжности – матрос 1-ви, 2-ри, 3-ти клас.

Пълно описание на Обявата за конкурса

Приложение 1 Заявление

Приложение 1 Критерии и ред за формиране на състезателния бал

Приложение 2 Нормативи за физическа годност

Телефони за информация във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“:

052/552 230; 052/552 222 (вътр. 16704, 16731).