Home/Прием на матроси
Прием на матроси 2018-01-11T14:29:55+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ обявява провеждане на конкурс за матроски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

– пет длъжности – матрос 3-ти клас.

Пълно описание на можете да намерите в Обявата за конкурса

Приложение 1 Критерии и ред за формиране на състезателния бал

Приложение 2 Нормативи за физическа годност

Телефони за информация във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“:

052/552 230; 052/552 222 (вътр. 16704, 16731).