Home/Научна дейност/Индекси за научни цитирания
Индекси за научни цитирания 2020-02-19T14:28:52+00:00

Обучение по Web of Science

Web of Science предоставя пълна библиографска информация, документира цитатната активност, прави връзки между цитиранията на 90+ милиона статии, прегледи, книги, доклади от конференции и патенти от всички тематични области, идентифицира тенденции и модели в онлайн научната комуникация.

На 14 април 2020г. в сградата на ВВМУ ще се проведе презентационно-обучителен семинар за база данни Web of Science. Заявки за участие можете да изпращате чрез регистрационната форма:

Регистрация