Home/Научна дейност/Вътрешни проекти/Стенд за лабораторни упражнения с хидравлични машини-обемен тип
Стенд за лабораторни упражнения с хидравлични машини-обемен тип 2018-06-25T14:42:00+00:00
Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Стенд за лабораторни упражнения с хидравлични машини-обемен тип”

Цели на проекта:

1. Осъвременяване, модернизация и разширяване възможностите на учебната материална база по профилиращата дисциплина КСМС.

2. Осигуряване на базов енергиен модул,с възмоижност за надграждане,за научноизследователска и развойна дейности и обучение на докторанти.

Участници в проекта:

 • Проф. д-р П. Томов – ръководител на проекта;
 • инж.Георги Валентинов Петков
 • инж.Павел Димитров Тонев

В практическата реализация на стенда участва фирма HYDAC International GmbH – клон България.

Период на проекта: 5.2.2016 – 23.11.2016 г.

Задачи:

 • предпроектно(фирмено) проучване за аналогични стендове;
 • изготвяне на идейно,схемно решение и изчислителна записка,касаещи новия стенд;
 • избор на елементна база за стенда и изготвяне на спецификация за готовите,покупни иделия(елементи);
 • изготвяне на общ,сборен чертеж на стенда, с изнесени позиции на отделните елементи;
 • прогнозно ценово проучване за елементната база и реализацията на стенда(с фирмено участие);
 • след практическата реализация на стенда,провеждане на входни тестови изпитания;
 • изготвяне на инструкция за безопасна  експлоатация на стенда.
 1. Задвижваща,единична мощност- трифазен,асинхронен електродвигател 550 W/ 1500 min-1 (два броя).
 2. Честотен регулатор (два броя)- за асинхронния електродвигател (точка 1),с честотен диапазон на регулиране: nе= 700…1600 min-1.
 3. Зъбна хидравлична помпа – реверсивна (два броя), с работен обем      Vp= 1,6 cm3.
 4. Номинално налягане: pn= 60 bar (6 MPa).
 5. Максимално налягане:pk= 70 bar (7 Mpa),ограничено от настройката на предпазния клапан.
 6. Номинален дебит: Qn= 2,3 l/min .
 7. Твърди тръбни връзки:
 • смукателен тръбопровод- тр. 10 x 1,5 ,материал Ст.20 ;
 • напорен тръбопровод- тр. 10 x 1,5 , материал Ст.20 .
 1. Дебитомер-орбитален хидромотор,тип: MM 8CR RS/PC, с вграден датчик за обороти.Работен обем на мотора: VM = 8,2 cm3.
 2. Маслен резервоар- с обем: VR = 17 L.
 3. Работна течност- хидравлично минерално масло,с вискозитет: ν = 32…46 mm2/s (cSt), при температура Т= 40 0 C.
 4. Ел.табло, в което са монтирани ел. елементите за  управлението на стенда.