Home/Научна дейност/Вътрешни проекти/Проектиране и изграждане на мемориален слънчев часовник
Проектиране и изграждане на мемориален слънчев часовник 2018-06-25T14:41:55+00:00

Добре дошли в сайта на проект на тема: Проектиране и изграждане на мемориален слънчев часовник на територията на Висшетo военноморско училище Н. Й. Вапцаров”.

Предназначение на проекта: Проектът е предназначен за проектиране и изграждане на слънчев часовник от екваториален тип с развита аналема. Проектът осигурява упражненията по Астронавигация в частта си за видимото годишно и денонощно движение на Слънцето и предлага възможност за изучаване на алтернативни способи за астронавигационни определяния.

Цели на проекта.

  1. Основна цел: Създаване на място за провеждане на астрономически наблюдения с практико-приложна насоченост за практическо изследване на движението на Слънцето за целите на морската навигация.
  2. Допълнителни цели: Създаване на уникален мемориален паметник на Никола Йонков Вапцаров по случай 75 години от неговата смърт и отбелязване на XVIII Международна конференция на Международната асоциация на морските университети.

Участници в проекта:

  • Доцент д-р Юрий Иванов Дачев – ръководител на проекта;
  • Проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров – консултант на проекта;
  • Студент  ОКС „Магистър” Август Богданов Панов, факултет „Навигационен”, специалност „Корабоводене“ – член на проектния екип.

Период на проекта: 01.05.2017 – 31.07.2017 г.

Обща стойност на проекта:   4550 лева

  № на задачата  Изпълнители (номера на изпълнителите)         Продължителност по месеци
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Определяне на мястото за построяване на Слънчевия часовник  1,2,3
  2. Разработване на концептуален модел и дизайн на Слънчевия часовник   1,2,3
 3. Изработване на съставните части на Слънчевия часовник   1,2,3
 4. Сглобяване, монтаж и настройки на Слънчевия часовник   1,2,3
 5. Отчитане на резултатите от реализирането на проекта   1,2,3

Отчет по проекта

1.05.2017 г. – успешно стартира проект Проектиране и изграждане на мемориален слънчев часовник на територията на Висшетo военноморско училище Н. Й. Вапцаров”.