Home/Научна дейност/Вътрешни проекти/Проучване,избор и доставка на допълнително оборудване,към съществуваща стендова база,за обезпечаване на експериментални изследвания по разработвани докторантски теми в катедра“Корабни силови уредби“на ВВМУ-Варна
Проучване,избор и доставка на допълнително оборудване,към съществуваща стендова база,за обезпечаване на експериментални изследвания по разработвани докторантски теми в катедра“Корабни силови уредби“на ВВМУ-Варна 2018-06-25T14:41:55+00:00

Добре дошли в сайта на проект на тема: Проучване,избор и доставка на допълнително оборудване,към съществуваща стендова база,за обезпечаване на експериментални изследвания по разработвани докторантски теми в катедра “Корабни силови уредби“ на ВВМУ-Варна”.

Предназначение на проекта: Разширяване възможностите на съществуващата стендова база в лабораторията по КСМС,за обезпечаване на експериментални изследвания по разработваните докторантски теми в катедрата..

Задачи на проекта.

  • фирмено проучване за необходимите измервателна апаратура и допълнително хидрооборудване;
  • избор на датчици за измерване и хидроелементи към стендовата база и изготвяне на спецификация  за готовите, покупни иделия (елементи);
  • прогнозно ценово проучване относно елементната база.

Участници в проекта:

Период на проекта: 01.02.2017 – 22.02.2017 г.

 

Съществуващо положение
Проектът включва фирмено проучване, избор по параметри и функционални характеристики и доставка на допълнително оборудване- датчици за измерване на физични величини и хидроелементи (готови изделия), за обезпечаване на експериментални изследвания, на докторанти в катедра КСУ. Разработваните теми са в иновационните направления: техническа диагностика,изследване и усъвършенстване на работните процеси в корабни обемни хидромашини и системи, в частност  рекуперативни енергопреобразуващи технологии.

Уточнения и забележки
Настоящият проект е пряко свързан с дооборудването на новосъздадения мини-хидравличен стенд за високо налягане,както и със замяната на остарели филтри и тръбни съединения в съществуващия стенд към лабораторията по КСМС на катедра КСУ. ВВМУ не разполага с необходимите елементи за тази цел. По тази причина се налага външно фирмено участие, като ориентацията е към водеща в направлението фирма HYDAC-BG.