Проект ОС-39 2018-06-25T14:41:31+00:00

Добре дошли

Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Повишаване на капацитета на лабораторията по заваряване към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров””

Цел на проекта: Увеличаване на способностите и капацитета на лабораторията по заваряване в учебна работилница чрез Изграждане на допълнителни работни места (заваръчни постове), оборудвани с TIG заваръчни апарати, увеличаващи обхвата на покриваните заваръчни методи в лабораторията.

Участници в проекта:

 • Капитан II ранг гл. ас. д-р Христо Влериев Христов
 • Доц. д-р Георги Кънчев Люцканов
 • Капитан I ранг доц. д-р Юлиян Василев Москов
 • Капитан III ранг гл. ас. д-р Момчил Галинов Манов
 • Асистент Калин Георгиев Люцканов
 • Асистент Димитър Василев Василев
 • Курсант мичман Виктор Каров
 • Доц. д-р Пламен Дичев Дичев

Период на проекта: 01.01.2018 – 28.02.2018 г.

Задачи:

 1. Проектиране на разположението на оборудването в лабораторията по заваряване след закупуване на новата техника.
 2. Инсталиране и настройка на новото оборудване.
 3. Разработване процедури за работа с новата техника.
 4. Разработване на инструкции по охрана на труда и техника на безопасност.
 5. Разработване на методика за провеждане на лабораторни упражнения по заваряване.
 6. Тестване на новата техника.

Работен план

№ на задачата (продължителност на проекта: 1.1.-31.12.2018 г.)

Продължителност в месеци

1 2
1. Проектиране на разположението на оборудването в лабораторията по заваряване след закупуване на новата техника.
2. Инсталиране и настройка на новото оборудване.
3. Разработване процедури за работа с новата техника.
4. Разработване на инструкции по охрана на труда и техника на безопасност.
5. Разработване на методика за провеждане на лабораторни упражнения по заваряване.
6. Тестване на новата техника.
7. Отчитане на резултатите от реализирането на проекта.