Проект ОС-40 2018-06-25T14:41:31+00:00

Добре дошли

Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Дообзавеждане на лабораторията по „Взаимозаменяемост и технически измервания” към ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ””

Цел на проекта: Увеличаване на възможностите в лабораторията по „Взаимозаменяемост и технически измервания” чрез: Изграждане на работно място за определяне на грапавостта на детайлите и определяне на износването по профилографичен метод.

Участници в проекта:

Период на проекта: 01.01.2018 – 31.03.2018 г.

Задачи:

  1. Провеждане на обучение на преподавателите в катедрата с новата техника;
  2. Разработване процедури за работа с новата техника;
  3. Разработване на инструкции по охрана на труда и техника на безопасност;
  4. Разработване на методика за провеждане на лабораторни упражнения по технически измервания;
  5. Тестване на новата техника;
  6. Отчитане на резултатите от реализирането на проекта.

Работен план

№ на задачата (продължителност на проекта: 1.1.-31.03.2018 г.)

Продължителност в месеци

1 2 3
1. Проектиране на разположението на оборудването в лабораторията по заваряване след закупуване на новата техника.
2. Инсталиране и настройка на новото оборудване.
3. Разработване процедури за работа с новата техника.
4. Разработване на инструкции по охрана на труда и техника на безопасност.
5. Разработване на методика за провеждане на лабораторни упражнения по заваряване.
6. Тестване на новата техника.
7. Отчитане на резултатите от реализирането на проекта.