Проект ОС-408 2018-06-25T14:41:34+00:00

Добре дошли

Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Изследване на възможностите за изграждане на система за следене на студентското състояние за нуждите на чуждестранните студенти във ВВМУ”

Цел на проекта: Да се определят нуждите, параметрите и изгради уеб-базирана система за отчет и управление на студентското състояние във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”.

Участници в проекта:

 • Асистент д-р Йордан Атанасов Сивков – ръководител на проекта, изследовател на възможностите на информационни системи, лектор и изследовател софтуерни архитектури;
 • Асистент докторант Евгени Христов Андреев – изследовател софтуерни архитектури, лектор и програмист.
 • Доцент доктор Николай Атанасов Великов – изследовател управление на процеси.
 • Цивилен служител Радостина Стефанова Николова – консултант-административни услуги.
 • Цивилен служител Тодор Костадинов Каменаров– консултант- административни услуги.
 • Цивилен служител Красена Михайлова Божилова – консултант-административни услуги.
 • Студент Диляна Милчева Димитрова – стажант тества на електронни системи.
 • Студент Ивайло Милчев Димитров – стажант  потребителски интерфейс.

Период на проекта: 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Задачи:

 1. Да се изследват нуждите от автоматизирана система за отчет и управление на студентското състояние при чуждестранните студенти във ВВМУ.
 2. Резултатите от изследването да определят параметрите за изграждане на автоматизирана система за отчет и управление на студентското състояние при чуждестранните студенти във ВВМУ.
 3. Да се изградят основните елементи на автоматизирана система за отчет и управление на студентското състояние при чуждестранните студенти във ВВМУ.
 4. Да се проведе обучителен курс и ръководство за работа със системата.
 5. Да се изследват възможностите въвеждане на обратна връзка от потребителите на системата за подобряване на работата и.

 

Работен план

№ на задачата (продължителност на проекта: 01.01.-31.12.2018 г.)

Продължителност в месеци

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Изследване на текущото състояние и технологията на процесите.
2. Дефиниране на основните области изискващи автоматизация.
3. Изработване на задание/алгоритъм за изграждане на автоматизирана система.
4. Избор на технология за изграждане на автоматизираната система.
5. Изработване на софтуерната архитектура на системата.
6. Изграждане на база-данни за системата.
7. Изграждане на потребителски интерфейс.
8. Изграждане на бизнес логиката на системата.
9. Въвеждане на тестова информация
10. Тестване на работата на системата.
11.Тестване на сигурността на автоматизираната система.
12. Изследване на възможностите за обратна връзка между потребителите на системата и разработчиците
13. Разработване  и провеждане на курс за потребителите на системата
14. Отчет на проекта

Новини

1.1.2018 – Успешно начало на проект ОС-408/2018.

1.1.2018 – Екипът на проект ОС-408/2018 пожелава на всички: „Честита Нова година, здраве и много нови научни публикации и цитирания по тях!“