Проект ОС-409 2018-06-25T14:41:34+00:00

Добре дошли

Добре дошли в приложно-изследователски проект на тема: „Изследване на възможностите за изграждане на уеб-базирана система за представяне на разписанието за чуждестранните студенти във ВВМУ”

Цел на проекта: Да се изследват възможностите за изграждане на уеб-базирана система за представяне на разписанието за чуждестранните студенти във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”.

Участници в проекта:

  • Асистент д-р Йордан Атанасов Сивков – ръководител на проекта и изследвател на информационни системи за предоставяне на информация и информационна сигурност.
  • Асистент докторант Августин Христов – изследовател на информационни системи за предоставяне на информация.
  • Студент Иван Иванов – стажант тестване на информационни системи за стабилност.
  • Студент Иван Петров – стажант тестване на сигурността на информационни системи.

Период на проекта: 01.01.2018 – 15.09.2018 г.

Задачи:

1. Изследване на структурата на уеб-системата на ВВМУ за електронни услуги за определяне на мястото за извеждане на разписанието за занятията на чуждестранните студенти във ВВМУ.

2. Изследване на нужната структура на база данни и възможностите за интегриране на информацията за дисциплините и преподавателите на английски език.

3. Да се състави алгоритъм и изгради уеб-базирана система за представяне на разписанието за чуждестранни студенти на английски език.

4. Да се интегрира създадената система в съществуващия сайт за електронни услуги на ВВМУ /http://nvna.eu/.

5. Да се изследва възможностите за предоставяне на интерфейс за добавяне, обновяване и премахване на елементи от базата данни и резултатите от изследването да залегнат в основата на следващ проект за развитие на системата.

6. Да се изследва стабилността на системата и възможностите за кибератаки с цел внедряване на зловреден код.

Работен план

№ на задачата (продължителност на проекта: 01.01.-15.09.2018 г.)

Продължителност в месеци

1-2 3 4 5 6 7 8 9
1. Изследване на структурата на уеб-системата на ВВМУ и възможностите за изграждане на допълнителни функционалности.
2. Определяне на мястото за извеждане на разписанието за занятията на чуждестранните студенти във ВВМУ.
3. Изследване на нужната структура на база данни и възможностите за интегриране на информацията за дисциплините и преподавателите на английски език.
4. Съставяне на алгоритъм за работа на уеб-системата.
5. Изграждане на опитен образец на уеб-базираната система.
6. Интегриране на образеца в съществуващата уеб-система за електронни услуги.
7. Изследва възможностите за предоставяне на интерфейс за добавяне, обновяване и премахване на елементи от базата данни и резултатите от изследването да залегнат в основата на следващ проект за развитие на системата.
8. Изследване на стабилността и сигурността на изградения образец.
9. Отчет на проекта

Новини

1.1.2018 – Успешно начало на проект ОС-409/2018.

1.1.2018 – Екипът на проект ОС-409/2018 пожелава на всички: „Честита Нова година, здраве и много нови научни публикации и цитирания по тях!“