Home/Научна дейност/Издателски център/Контакти – Издателски център
Контакти – Издателски център 2023-04-27T11:51:43+00:00

Пощенски адрес: България, гр.Варна 9002, ул. „Васил Друмев“ № 73

Телефон за връзка: централа: 052 552 222;

Организатор: Старши експерт Ина Дончева

Електронна поща: i.doncheva@naval-acad.bg