Списъчен състав 2023-04-27T11:48:57+00:00

Списъчен състав

Име и фамилия
Заемана длъжност
1.
Кап. I р. о.з. проф. д. н. Асен Кожухаров Ръководител
2.
Старши експерт Ина Дончева Организатор
3.
Доктор Ваня Колева Коректор
4.
Алис Торосян Администратор на ISBN
5.
Асистент Стоян Мечев Администратор на база данни