Home/Научна дейност/Научни форуми/Юбилейна научна сесия 2016
Юбилейна научна сесия 2016 2015-12-16T22:52:46+00:00

Студентски съвет на ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, с подкрепата на Ръководството и на академичния състав на училището и със съдействието на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи организира

 ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ

с международно участие на 24-25 МАРТ 2016 г.