Контакти и записвания 2018-06-25T14:42:46+00:00

ЗА  ИНФОРМАЦИЯ : www.naval-acad.bg

Студентски  съвет : 052/552 256; sc_vvmu@naval-acad.bg

Секретариат : 052/552 242; student.conference@nvna.eu

Заявете участие, като попълните Заявка за участие  и до 04.03.2016 г. трябва да бъдат изпратени на student.conference@nvna.eu.