Контакти и записвания 2017-04-14T13:47:01+00:00

ЗА  ИНФОРМАЦИЯ : www.naval-acad.bg

Студентски  съвет : 052/552 256; sc_vvmu@naval-acad.bg

Секретариат : 052/552 242; student.conference@nvna.eu

Заявете участие, като попълните Заявка за участие  и до 04.03.2016 г. трябва да бъдат изпратени на student.conference@nvna.eu.