Home/Научна дейност/Научни форуми/Юбилейна научна сесия 2016/Научни направление – Юбилейна студентска сесия 2016
Научни направление – Юбилейна студентска сесия 2016 2015-12-13T12:57:34+00:00

Сесията ще включва доклади в следните научни направления:

  • ВОЕННИ НАУКИ и национална сигурност
  • КОРАБОВОДЕНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ
  • ЕЛЕКТРОНИКА, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • ЕНЕРГЕТИЧНИ УРЕДБИ ЗА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
  • ТЕХНОЛОГИЯ НА машиностроенето и на КОРАБОРЕМОНТА
  • МЕХАНИКА
  • ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ