Home/Научна дейност/Научни форуми/Юбилейна научна сесия 2016/Условия за участие и срокове – Юбилейна студентска сесия 2016
Условия за участие и срокове – Юбилейна студентска сесия 2016 2015-12-16T23:03:06+00:00
  1. Заявка за участие с анотация на доклада, трябва да бъдат получени във ВВМУ до 04 март 2016 г. Заявките да се изпращат на адрес student.conference@nvna.eu

  2. Докладите, оформени според изискванията и показания образец, трябва да се депозират от участниците на секретарите на секции на 24 март 2016 г. преди започването на работата по секции. Не се разрешава депозирането на доклади, съдържащи класифицирана информация.

  3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, самостоятелно или в съавторство, е два.

  4. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ – до 10 минути.

  5. Окончателната програма ще бъде обявена при откриването на научната сесия.