DivSea Project 2018-06-25T14:41:59+00:00

Диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез съвместно разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им – DivSea

DivSea е проект по програма „Eразъм+“, ключова дейност 2. – „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“.

Цели:

  • Редуциране на съществуващите различия между морската образователна сфера и пазара на труда чрез диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им.
  • Изграждане на мрежа за непрекъснато идентифициране на пропуските между изискванията на морския пазар на труда и морското образование.
  • Популяризиране и стимулиране на непрекъснатото професионално развитие на образователния персонал и морските лица чрез разработване на иновационни практики за подобряване на необходимите социални умения.
  • Създаване на учебни програми, насочени към областите с недостиг на достатъчно квалифицирани кадри и стандартизирани квалификационни курсове за подготовка.
  •  Улесняване на признаването и валидирането на свързани с работата умения и резултати от обучението с оглед европейската квалификационна рамка.

Партньори:

  • Морски университет в Констанца, CMU (бенефициент) – Romania

доц. д-р Николета Акоми, ръководител на проекта, nicoleta.acomi@cmu-edu.eu

  • Европейска асоциация за кариерно ориентиране, EACG – Кипър

д-р Грегори Макридес, ръководител, makrides.g@ucy.ac.cy

  • ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – България

доц. д-р Благовест Белев, ръководител, blagobelev@gmail.com

  • Stichting STC-GROUP, STC-Group – Нидерландия

г-н Лучи Сакстон, ръководител, saxton@stc-r.nl

Период на изпълнение: 1.09.2016 – 31.08.2018 г.

Сайт на проекта